Jubilarissen bij brandweer gehuldigd

Nieuws
Ernie Keij (links) kreeg de medaille door de clustercommandant uitgereikt.
Ernie Keij (links) kreeg de medaille door de clustercommandant uitgereikt. (Foto: Brandweer HvH)

Afgelopen vrijdag 24 november heeft de brandweer van Hoek van Holland de jaarlijkse korpsavond gehouden. Het werd gevierd bij “De Jongens” in Hoek van Holland. 

Er wordt vaak voor een locatie in Hoek van Holland gekozen omdat dan de uitruk ook gewaarborgd blijft. En dat was maar goed ook want net toen het toetje besteld zou gaan worden kwam er een uitruk van losgewaaide zonnepanelen aan de Strandweg en moesten er een paar het dak op om het veilig te stellen. 

Na de inloop om 18:30 uur werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Helaas kon er maar een van de drie jubilarissen op deze avond aanwezig. 

Ernie Keij werd bedankt voor zijn 20 jaar inzet voor het korps waarvan vier jaar als coördinerend bevelvoerder. Hij kreeg hierbij de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid als blijk van waardering van Zijne Majesteit de Koning door de clustercommandant overhandigd.

R.J. Spaargaren kreeg deze medaille ook voor de tijd van 15 jaar en T.L. Stolk kreeg de oorkonde van 12,5 jaar in brandweerdienst. Deze laatste twee zullen later hun versierselen ontvangen. Verder werd de avond in een goede ambiance en tevredenheid bij De Jongens gevierd.