Mogelijk toch kerncentrale op Maasvlakte

Nieuws
Borssele, de plek waar al een kerncentrale staat, geldt als voorkeurslocatie.
Borssele, de plek waar al een kerncentrale staat, geldt als voorkeurslocatie. (Foto: Wikipedia)

De Maasvlakte is nadrukkelijk in beeld voor een tweede kerncentrale. Eind 2022 gaf minister Jetten aan dat Borssele de voorkeur voor de twee nieuwe kerncentrales is. 

“Ook al is een politieke voorkeur is uitgesproken voor Borssele, is het belangrijk om de projectprocedure zorgvuldig uit te voeren. Daarom worden, naast Borssele, ook andere locaties onderzocht. Dit moet ook volgens de Nederlandse wet”, aldus het ministerie.
Via het voornemen en voorstel van participatie voor nieuwe kerncentrales start het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ‘de ruimtelijke procedure voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales’. De publicatie van het voornemen en voorstel van participatie vindt morgen plaats op 23 februari 2024. Het voornemen en voorstel van participatie zal een beschrijving bevatten waarom de Eerste Maasvlakte betrokken wordt in de procedure en hoe het Rijk belanghebbenden wil betrekken bij de besluitvorming. Verder staat in het voornemen en voorstel van participatie hoe belanghebbenden worden betrokken bij de besluitvorming. Iedereen heeft de mogelijkheid om hierop te reageren binnen zes weken na publicatie. Ingediende reacties zullen meegenomen worden in het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor nieuwe kerncentrales. Dit concept NRD wordt na de zomer verwacht.

Op website www.rvo.nl/kernenergie meer informatie over de procedure. Op 26 februari wordt op deze website ook een algemeen webinar uitgezonden over de nieuwe kerncentrales. Daarnaast zal het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in onze regio twee informatieavonden organiseren. Op 18 maart van 19.00 tot 21.00 uur in ‘t Wapen van Marion in Oostvoorne en op 20 maart van 19.00 tot 21.00 uur in Buitenplaats Vlaardingen. Binnen de Hoekse dorpsraad is men verbaasd dat er geen informatieavond in ons dorp wordt gehouden.

Het CDA binnen de Rotterdamse gemeenteraad maakt zich zorgen over een eventuele komst van een kerncentrale op de Maasvlakte en. Niet zo zoor vanwege veiligheid, maar vooral omdat Hoek van Holland wel erg veel op haar bordje lijkt te krijgen als het gaat om overlast. René Segers-Hoogendoorn stuurde namens het Rotterdamse CDA de voorzitter van de gemeenteraad de volgende brief met het verzoek dit onderwerp in de actualiteitenraad van 7 maart op te nemen voor debat.

‘Vandaag bereikte ons het bericht van wethouder Zeegers aan de Dorpsraad van Hoek van Holland dat er serieus werk gemaakt gaat worden van een kerncentrale op de Tweede Maasvlakte1. Dit is niet nieuw. We wisten al een tijdje dat het Rijk de Tweede Maasvlakte ziet als potentiële locatie voor een kerncentrale. Eerder hebben Rotterdamse politieke partijen zich ook al voor- of tegenstander van dit idee getoond. Nu wordt er dus echt werk van gemaakt. Hoewel wij niet negatief staan ten opzichte van een dergelijke ontwikkeling, hebben wij wel grote zorgen over direct omwonenden in Hoek van Holland. In dit gebied is al veel overlast van bijvoorbeeld de kolencentrale en recent is gesproken over de nabijgelegen ammoniakfabriek. In dit gebied worden ook veel windmolens geplaatst. Allemaal wellicht noodzakelijke ontwikkelingen, maar de optelsom voor Hoek van Holland is wel groot. Ook zijn er grote zorgen in Hoek van Holland over de mogelijke impact die dit heeft op de geplande woningbouw. Hierbij komt dat zaken die juist in positieve zin voor Hoek van Holland op stapel staan zoals bijvoorbeeld het opknappen van het Brinkplein en de 8 miljoen niet uitgegeven middelen ter ondersteuning van de kleine kernen waaronder Hoek van Holland, maar steeds niet of half worden uitgevoerd. Op deze manier lijkt de balans zoek.”