Delfland verklaart waarom waterschapsbelasting 2024 stijgt

Politiek
Afbeelding
(Foto: Archief/Bart van Vliet)

Onlangs werd bekend dat de waterschapsbelasting in 2024 in Delfland een stuk hoger wordt. We gaan in onze regio 5% tot 9% meer betalen; het bedrag dat je moet betalen is afhankelijk van je situatie. De stijging is groter dan gemiddeld in Nederland. In een schriftelijk bericht legt het Hoogheemraadschap op 6 december uit waarom.

“Inwoners en bedrijven in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland betalen in 2024 meer waterschapsbelasting. Die stijging wordt veroorzaakt door de steeds grotere uitdagingen in het werk van het waterschap. Bovendien wordt het door onder andere klimaatverandering steeds duurder om Delfland droog, veilig en leefbaar te houden.”

Wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit

“Delfland staat voor forse opgaven en uitgaven. Delfland blijft hard werken aan veilige dijken en het beperken van wateroverlast en watertekorten. De waterkwaliteit in ons gebied staat onder druk door intensief gebruik van het land. Ook komen er steeds meer stoffen in het water terecht die daar niet in horen. Daardoor wordt het moeilijker en dus duurder om het water schoon, gezond en levend te houden.”

Nieuwe waterzuivering

“Ook investeert Delfland in een nieuwe waterzuivering in Vlaardingen. Die zuivering is nodig omdat er steeds meer mensen in Delfland komen wonen en steeds meer bedrijven zich in het gebied vestigen. Bovendien moet een zuivering aan steeds strengere eisen voldoen.”

Het waterschap sluit af met de conclusie: “Het is onvermijdelijk dat de belastingen stijgen, hoe vervelend dat ook is voor de belastingbetalers in het gebied.”

Meer taken

De afgelopen jaren jaren zijn de taken van de waterschappen toegenomen, gaf het Hoogheemraadschap van Delfland in september 2023 aan. “Daarnaast zijn hun werkzaamheden steeds complexer en meer geworden.” Daarom werd toen besloten dat de top van het Hoogheemraadschap van Delfland - de hoogheemraden - een loonsverhoging kreeg van 33%.