‘Huurders betalen straks 12% meer, tuinders en bedrijven hetzelfde’

Politiek
Er worden drie extra controleurs in dienst genomen om onder meer de glastuinbouw te controleren.
Er worden drie extra controleurs in dienst genomen om onder meer de glastuinbouw te controleren. (Foto: Archief)

Delfland wordt in 2024 duurder voor burgers, maar voor bedrijven en glastuinders stijgen de waterschapslasten niet. Daarop wijst de Algemene Waterschapspartij (AWP). De motie van PvdA voor kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor de armste gezinnen haalde het niet. “De VVD benadrukte dat die arme gezinnen in de praktijk zonder morren hun waterschapsbelasting betalen”, aldus AWP.

De zuiveringsheffing ligt in 2024 jaar 7,1% hoger en 26,6% hoger dan twee jaar eerder. Huurders gaan zelfs 12% meer waterheffing betalen. Vooral de glastuinbouw werd ontzien. “Een glastuinbouwbedrijf van 30.000 m2 betaalt nu minder dan een gezin met eigen huis. Terwijl op 30.000 m2 wel 100 huizen passen!”, aldus Hans Middendorp van fractie AWP.

Landbouwgif

“De glastuinbouw is ook de grootse bron van landbouwgif in het buitenwater.” De voorzitter van de LTO glastuinbouwsector, dhr. Jaco Vooijs, benadrukte als inspreker dat het misschien om 300 van de 1500 tuinbouwbedrijven zou gaan. Hij vond het belangrijk is dat de ‘rotte appels’, zoals hij die tuinders noemde, worden opgespoord, omdat de tuinbouw anders straks helemaal geen bestrijdingsmiddelen meer mag gebruiken.

Melkkoe

Daarom neemt Delfland in 2024 drie extra controleurs in dienst. De AWP wil die extra salariskosten bij de glastuinbouw leggen.

 ”Want de vervuiler betaalt, toch?”, aldus Middendorp, die toelicht: “De toeslag gaat om een extra bedrag van 271 euro per bedrijf van 3 ha, en is bedoeld als signaal naar de glastuinbouwsector om nu eindelijk schoon te werken. Als een tuinder weet dat zijn buurman het niet zo nauw neemt met de voorschriften, dan moet hij die buurman daar ook op aanspreken.” Het amendement van AWP werd gesteund door de PvdA, PvdD en Water Natuurlijk. “Maar BBB, VVD, CDA/CU kozen ervoor om dat extra geld bij de burgers op te halen. Die zijn de melkkoe van Delfland.”

Teleurstelling

Hoogheemraad Financiën Peter Ouwendijk, zelf afkomstig uit het Westland, benadrukte dat het extra bedrag van ca. drie ton die de glastuinbouw zou moeten opbrengen, niet zou opwegen tegen de teleurstelling bij de tuinders, die nu al schoon werken. Overigens kondigde Delfland aan dat er watercoaches komen om de tuinders te ondersteunen om aan alle regels te voldoen, en dat de tuinders daar 1750 euro per bedrijf voor moeten gaan betalen.

‘Nauwelijks waterschapsbelasting’

Waar gaat het om? “Een glastuinbouwbedrijf van 3 ha betaalt in 2024 een bedrag van 271 euro, iets minder dan in 2023. Terwijl een gezin met kinderen en een eigen huis al 254 euro betaalt. Op 3 hectare passen wel 100 huizen,” legt Middendorp uit. “Dan wordt meteen duidelijk dat de glastuinbouw nauwelijks waterschapsbelasting betaalt. Wel vreemd, gezien de grote inzet van Delfland, niet alleen nu maar al sinds jaar en dag om de vervuiling door de glastuinbouw te verminderen.”