Openbare fractievergadering ChristenUnie Hollands Kroon

Algemeen
Fractievergadering CU digitaal.
Fractievergadering CU digitaal. (Foto: Pexels.com)

HOLLANDS KROON - De fractie van de ChristenUnie houdt maandag 8 maart haar openbare fractievergadering. Deze vergadering vindt digitaal plaats en begint om 20.00 uur.

In deze vergadering wordt onder meer over de renovatie van zwembad De Rijd gesproken, en andere punten die op de agenda staan voor de raadsvergadering van 18 maart. Wie wil meepraten of wil inspreken, wordt verzocht een mail te sturen naar fractiecuhk@hollandskroon.christenunie.nl of bel naar 06 371 272 64. Dan wordt een link gestuurd om deel te kunnen nemen aan de vergadering.