Onderzoek naar aanpassingen aan kruispunt ’t Hoefje/Boomgaardweg/N242 Nieuwe Niedorp

Algemeen
Beheergrenzen 't Hoefje. Lichtgrijs is in beheer bij de provincie Noord-Holland, donkergrijs is in beheer bij de gemeente Hollands Kroon. Ster: locatie meeste ongevallen.
Beheergrenzen 't Hoefje. Lichtgrijs is in beheer bij de provincie Noord-Holland, donkergrijs is in beheer bij de gemeente Hollands Kroon. Ster: locatie meeste ongevallen. (Foto: Gemeente Hollands Kroon)

NIEUWE NIEDORP - Regelmatig gebeuren er ongelukken op het kruispunt ’t Hoefje/Boomgaardweg/N239 met de oprit naar de N242. Er zijn in oktober tijdelijke maatregelen genomen om het kruispunt veiliger te maken.  De gemeente is samen met provincie en politie tot een aanpak gekomen voor vaste aanpassingen van het kruispunt. Zij proberen om deze aanpassingen voor de zomer van 2023 klaar te hebben.

Het kruispunt moet worden aangepast

Alle partijen vinden dat het kruispunt moet worden aangepast om ongelukken te voorkomen. Hiervoor is een uitgebreid onderzoek nodig. Omdat dit tijd vraagt, moet er ook een oplossing voor de korte termijn komen.

Eerst onderzoeken, dan aanpassen

Het is belangrijk om de oorzaak van de ongevallen en mogelijke maatregelen voor het kruispunt goed te onderzoeken, anders bestaat de kans dat de aanpassingen geen zin hebben. De volgende maatregelen worden onderzocht:

De rechte lijn van de Boomgaardweg naar de oprit van de provinciale weg richting Alkmaar onderbreken, zodat men niet direct rechtdoor kan rijden. Dit kan door een verdrijvingsvlak/ribbelmarkering aan te leggen;Struiken/boompjes planten aan de westkant van ’t Hoefje, zodat auto’s die vanuit het dorp komen beter gezien worden door bestuurders vanuit de Boomgaardweg.De ‘asfalt lus’ voor de bus vervangen door grasbetontegels. Zo kan de bus er nog gebruik van maken, maar lijkt het kruispunt kleiner en groener.De ‘linksaf uitvoegstrook’ verwijderen op ’t Hoefje (richting de Boomgaardweg).

Het onderzoek moet uitwijzen of deze maatregelen een oplossing zijn voor de ongevallen en wat de kosten zijn van de te nemen maatregelen. De provincie betaalt de maatregelen op hun grondgebied en de gemeente de maatregelen op grondgebied van Hollands Kroon. Het kaartje toont de verdeling.