Omwonenden avond vergunningaanvraag Afvalzorg Wieringermeer

Algemeen
Afvalzorg heeft de maatschappelijke functie om afvalstromen veilig te storten.
Afvalzorg heeft de maatschappelijke functie om afvalstromen veilig te storten. (Foto: iStock)

WIERINGERMEER - Afvalzorg dient deze week voor haar stortlocatie Wieringermeer aan de Koggenrandweg in Middenmeer een vergunningaanvraag in bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Reden voor deze aanvraag is het verplaatsen van een aantal recyclingactiviteiten en de aanleg van een nieuw stortcompartiment. Tijdens een online informatieavond op 1 februari 2023 informeert Afvalzorg omwonenden en andere betrokkenen.

Online bijeenkomst omwonenden op 1 februari 2023

Afvalzorg heeft de maatschappelijke functie om afvalstromen die niet hoogwaardig (verbrand of gerecycled) verwerkt kunnen worden, veilig te storten. In 2022 is de stortlocatie van Afvalzorg in Zaanstad gesloten. Hiermee is Wieringermeer de belangrijkste stortlocatie in Noord-Holland. In Nederland mogen geen nieuwe stortplaatsen worden geopend. Om ook op langere termijn over voldoende capaciteit te beschikken voor het storten van reststromen, wil Afvalzorg een nieuw stortcompartiment aanleggen op haar locatie Wieringermeer. Om ruimte te maken voor dit compartiment, zal een aantal bestaande recyclingactiviteiten binnen de locatie worden verplaatst.

Het nieuwe compartiment wordt in twee delen op het westelijk deel van de locatie aangelegd, aangrenzend aan de bestaande compartimenten. Hierdoor ontstaat circa 700.000 m3 extra stortcapaciteit. De bestaande recyclingactiviteiten (puin, groen en grond) die nu op deze plek plaatsvinden, worden verplaatst naar het oostelijke deel van de locatie. De aard en omvang van de activiteiten op Wieringermeer veranderen niet.

De vergunningaanvraag is deze week ingediend. De proceduretermijn bedraagt zes maanden. De Omgevingsdienst zal in het voorjaar eerst een ontwerpbeschikking publiceren, waarop zienswijzen ingediend kunnen worden. Als alles volgens planning verloopt, wordt de vergunning na de zomer definitief en kan in 2024 gestart worden met de aanleg van het eerste deel van het compartiment. In 2025 zal dit compartiment dan in gebruik genomen worden.

Wil je de online bijeenkomst op woensdag 1 februari 2023 van 19.00 tot circa 20.30 uur bijwonen? Meld je dan aan via info@afvalzorg.nl. Je ontvangt dan een link voor de Teams vergadering.