Wieringen: de klok luidt weer in de Heidense Kapel

Nieuws
‘Wie hier geweest is weet waar de klepel hangt’.
‘Wie hier geweest is weet waar de klepel hangt’. (Foto: aangeleverd)

WIERINGEN - Rijdend over Wieringen van en naar Oosterland is van alle kanten een fraai kerkje zichtbaar. Een bijzonder kerkje gebouwd door vrijwilligers in 2016 op het Stroeërkerkhof. Op deze begraafplaats heeft in vroeger tijden een kapel gestaan die in 1878 is gesloopt en ‘Heidense Kapel’ werd genoemd. 

Boven de Noorderdeur aan de buitenzijde bevond zich namelijk een steen waarin een varken was gebeiteld. Na het slopen van de oude vervallen kapel was er geen mogelijkheid meer om bij begrafenissen de klok te luiden. Dit werd op het eiland, en vooral op Stroe, als een gemis ervaren en in 1906 lezen we in de krant: Naar wij vernemen zullen er pogingen worden aangewend om op het Stroeërkerkhof een klok te verkrijgen, opdat de begrafenissen aldaar ook evenals elders op dit eiland onder klokgelui zullen kunnen plaatshebben. 

Het idee is om aan het op dat kerkhof bestaande lijkenhuisje een torentje te bouwen, waarin de klok zal kunnen worden opgehangen. Zaterdagavond werd in de Doopsgezinde Kerk te Stroe een vergadering gehouden om die zaak te bespreken. De goede opkomst toonde dat er te Stroe wel belangstelling voor bestaat. Die vergadering koos een bestuur, bestaande uit de heeren F.C.A.H.L. Cavaljé, eerevoorzitter, Ds. Onnes, voorzitter, Ds. Reinders secretaris, C. Kuut Fz., penningmeester, J. Wiegman, J.S. Rotgans en D.J. Lont bestuursleden. Het eerste werk zal nu zijn, te trachten het benoodigde geld bij elkaar te krijgen. Of de klok in die tijd ooit heeft geluid is niet helemaal duidelijk maar in de nieuwe Heidense Kapel hangt wel een bel die luidt bij begrafenissen. 

Deze bel, ooit geschonken door de inwoners van Oosterland, was in gebruik bij de lagere school te Oosterland en het was meester Gerard Laernoes die ervoor heeft gezorgd dat met het opheffen van deze school de bel naar de toren van de Kapel is overgebracht. Op de bel staat heel toepasselijk gegraveerd ‘Wie hier geweest is weet waar de klepel hangt’. Bij het ter aarde bestellen onder klokgelui op deze speciale plek op Wieringen wordt eens te meer duidelijk dat de geschiedenis zich herhaalt.

Henk Braad, lid archiefcommissie Historische Vereniging Wieringen