Actief programma in de Noordkop tijdens Maand van de Dementie

Nieuws
Bewustzijn rond dementie.
Bewustzijn rond dementie. (Foto: Adobe Stock)

REGIO - In de Noordkop is de ‘Maand van de dementie’ gestart met als doel om kennis en bewustzijn rond dit thema te vergroten. Inwoners kunnen gratis deelnemen aan activiteiten, gesprekken, trainingen en een wandeling. De Noordkop-gemeenten werken hierin samen met organisaties, verengingen en actieve inwoners.

De diverse programma’s zijn te vinden op www.alzheimer-nederland.nl, www.lsbo-hollandskroon.nl, www.wonenpluswelzijn.nl, www.mantelzorgcentrum.nl/activiteiten.

Toekomstbestendige dementiezorg

Deze maand, waarin ingezet wordt op het vergroten van het bewustzijn en de kennis van dementie, het onderzoek dat momenteel loopt naar het huidige aanbod van dagactiviteiten en de behoefte bij mensen met dementie en mantelzorgers, maakt onderdeel uit van een beweging om te komen tot een Dementie Vriendelijk Noordkop.

Samen met ketenpartners werken de Noordkop-gemeenten aan vier pijlers: kennis en bewustwording, passende zorg en ondersteuning, meedoen in de samenleving en veilige fysieke woonomgeving.

Maatwerk

Dementie is een belangrijk thema vanwege de verwachting dat 1 op de 5 Nederlanders ermee te maken gaat krijgen. Liesbeth Vlietstra, voorzitter afdeling Noord-Holland Noord van Alzheimer Nederland : “Als samenleving staan we voor een gezamenlijke opgave. De uitdaging zit er in het feit dat dementie maatwerk vraagt. Bewustwording is de eerste stap die we moeten zetten.”