Kreileroord, benjamin van Hollands Kroon

Nieuws
21 januari 1957. Burgemeester Fokko Omta overhandigt de sleutel aan familie Feenstra.
21 januari 1957. Burgemeester Fokko Omta overhandigt de sleutel aan familie Feenstra. (Foto: Beeldbank Wieringermeer.)

Kreileroord is het vierde dorp van de Wieringermeer. Waar in het oorspronkelijke plan plek was voor vijf dorpen en acht gehuchten, verrezen in de praktijk drie dorpen: Middenmeer, Slootdorp en Wieringerwerf. Bij de wederopbouw van de verwoeste polder vanaf 1946 besloot men een vierde dorp te stichten.

Het argument was: huisvesting voor landarbeiders. Als locatie koos men voor de kruising Zuiderkwelweg-Oosterterpweg, omdat dit deel van de polder ver van alle voorzieningen lag. Stedenbouwkundige prof. Wieger Bruin uit Amsterdam kreeg op 1 april 1949 een akkoord van de gemeenteraad voor de herbouw- en uitbreidingsplannen. Tijdens een persconferentie in 1950 gaven burgemeester Gerrit Loggers en Wieger Bruin toelichting op deze grootse plannen. Het project kreeg de werknaam Dorp Vier. Aanwezige journalisten uitten ongeremd hun ideeën voor een definitieve naam, maar niets voldeed.

In de Wieringermeerbode en landelijke bladen verschenen oproepen. Er werd massaal en fantasierijk gereageerd. Bekroond werden: Kreymlerwoud, omdat het dorp gepland was op het gebied waar in de vroege middeleeuwen dat woud lag; Graafstee, als eerbetoon aan verzetsstrijder A.C. de Graaf; Korfmansdorp, naar de man die tijdens de Zuiderzeewerken op de beoogde locatie met een B-Bak gezonken was en zich veilig stelde in een aan de mast gebonden kolenmand. Het kiezen van een naam kostte tijd. Op advies van het Nederlands Aardrijkskundig Genootschap werd het in juli 1956: Kreileroord.

Op 27 mei 1955 besloot de gemeenteraad tot bouw van 66 woningen en 4 winkels. De eerste paal ging in mei 1956 in de grond. De eerste vaste bewoners kwamen in januari 1957. De motieven uit 1949 om Kreileroord te bouwen bleken al gauw achterhaald. Tot november 1975 werkte burgemeester Fokko Omta met zijn positief-opbouwende houding hard aan de belangen van de bewoners, hij was een zorgzame burgervader. Hanneke Koolen.