Twintig jaar Vrienden van de Hippolytuskerk

Uitgaan
Een aankondiging van de eerste uitvoering van het nieuw opgerichte cantatekoor.
Een aankondiging van de eerste uitvoering van het nieuw opgerichte cantatekoor. (Foto: aangeleverd)

HYPOLYTUSHOEF - Het begon in 2001 toen twee Bachliefhebbers, Henk Broer en Stef Zwarts de eerste plannen smeedden om in de Hippolytuskerk cantatediensten te organiseren. Kerkdiensten, waarbij de cantates van Johann Sebastian Bach centraal moesten komen staan.

Twintig Cantatekoor Hippolytuskerk

Al snel werd samenwerking gezocht met de Stichting Kulturele Aktiviteiten Hippolytuskerk die al regelmatig concerten in de kerk organiseerde.
Op 18 oktober 2001 werd financiële ondersteuning aangevraagd bij de gemeente Wieringen, die een budget beschikbaar had gesteld voor sociale vernieuwing. Na enige correspondentie over-en-weer werd het initiatief, dat een samengaan van culturele en religieuze activiteiten was, door de gemeente inderdaad als sociaal vernieuwend erkend en kwam een startsubsidie beschikbaar. Op 22 september 2002 was de eerste cantatedienst een feit, met een extern, ingehuurd ensemble. De kerk zat stampvol met seculiere muziekliefhebbers én gelovigen.

Wens

Maar vanaf het eerste begin was het streven van de initiatiefnemers om te komen tot een plaatselijke, zelfstandige uitvoeringspraktijk. En die wens ging in vervulling. Al op 26 september, vier dagen later, dienden zich de eerste belangstellenden aan voor het op te richten cantatekoor. Uiteindelijk bleken er naast koorleider Ellen Verburgt nog zo’n 40 potentiële koorleden belangstelling te hebben! Op 16 januari 2003 kwam de groep voor het eerst bij elkaar, mede dank zij Nel de Herder, die bij de totstandkoming van het koor een doorslaggevende rol in de organisatie speelde.

Kwalitatief

Vervolgens was het aan dirigent Ellen Verburgt om de groep tot een kwalitatief goed koor te vormen, wat zeer goed is gelukt. De eerste uitvoering van het nieuw opgerichte cantatekoor vond plaats op zondag 1 juni 2003. De begeleiding werd verzorgd door barokorkest Eik en Linde en het geheel stond onder muzikale leiding van dirigent Ellen Verburgt. In december 2003 volgde de tweede cantatedienst, nu met Cantate 62 van Bach. Vervolgens werden er jarenlang twee cantatediensten per jaar georganiseerd, al die jaren steeds met hetzelfde koor, begeleid door hetzelfde orkest en geleid door dezelfde dirigent met veelal ook met dezelfde solisten.

Donateurs

De laatste cantatedienst was op 23 april 2017. Daarna sloeg het koor een andere weg in met eigen concerten. Daarnaast kwam de Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk tot stand. Een federatieve stichting waarin de belangen van alle culturele activiteiten die in de kerk werden ontplooid konden worden behartigd. Tevens werd de vriendenstichting het platform waarbinnen alle initiatieven op cultureel gebied konden worden gecoördineerd. Dank zij de donateurs heeft de stichting een bescheiden financieel budget waarmee sommige activiteiten extra kunnen worden gefaciliteerd om financieel haalbaar te worden.