GroenLinks Hoorn dient motie ‘Veilige voetgangersoversteekplaatsen’ in

Algemeen
Afgelopen zondagavond nog belandde een vrouw in het ziekenhuis na een aanrijding op een van de vele gevaarlijke oversteekplaatsen.
Afgelopen zondagavond nog belandde een vrouw in het ziekenhuis na een aanrijding op een van de vele gevaarlijke oversteekplaatsen. Foto: Google Street View

HOORN - GroenLinks Hoorn heeft een motie ingediend met het oog op de onveilige verkeerssituaties die de laatste tijd kenbaar worden in Hoorn. Zondagavond nog belandde een vrouw in het ziekenhuis na een aanrijding op een van de vele gevaarlijke oversteekplaatsen.

“De afgelopen tijd zijn er weer een aantal (bijna) ongelukken geweest tussen auto’s en voetgangers tijdens het oversteken. Ook is meermaals gebleken dat er veel behoefte bestaat aan veilige voetgangersoversteek plaatsen”, aldus Roy Drommel, fractievoorzitter van GroenLinks Hoorn. “Dat alleen het aanbrengen van borden langs en witte strepen op de weg niet zorgt voor een veilige oversteekplaats is ook helder. Sterker nog: het verwijderen van een aantal zebrapaden is de veiligheid zelfs ten goede gekomen, maar is niet de optimale en gewenste situatie. Wat GroenLinks betreft gaan we dit aanpakken, maar wel met goede informatie. Wat gaat het kosten? Wat zijn de gevolgen voor de nooddiensten? En waar moeten we nog meer rekening mee houden?”

Overwegende dat:

- Het in ons aller belang is dat er op een aantal cruciale punten een veilige voetgangersoversteekplaats komt.

- De inrichting van de wegen daarvoor flink moet worden aangepakt zodat te hard rijden vrijwel onmogelijk gemaakt wordt.

- De herinrichting vrijwel zeker een negatief effect zal hebben op de aanrijtijden van ambulance, brandweer en politie.

- De kosten voor deze ingrepen, hoewel faseerbaar, naar verwachting hoog zullen zijn.

GroenLinks Hoorn verzoekt het college om te komen met een lijst van meest onveilige voetgangersoversteekplaatsen in de gemeente Hoorn, zowel daar waar het zebrapaden betreft als gewone oversteken (een top 3 of 5 lijkt GroenLinks redelijk om mee te beginnen). Een globale kostenraming per geval voor de raad te maken. Een onderbouwde inschatting te geven over de gevolgen voor onder andere de aanrijtijden van de nooddiensten.