Liberaal Hoorn: ‘Bouw sociale (huur)woningen op locatie oude gevangenis’

Algemeen
Op deze plek, waar De Glasbak stond, zouden volgens Liberaal Hoorn snel woningen gebouwd kunnen worden.
Op deze plek, waar De Glasbak stond, zouden volgens Liberaal Hoorn snel woningen gebouwd kunnen worden. Foto: aangeleverd

ZWAAG - De afgelopen maanden is de oude gevangenis ‘De Glasbak’ geheel gesloopt. “De ruimte die hierdoor is ontstaan dient wat Liberaal Hoorn betreft zo snel mogelijk ingevuld te gaan worden met woningen waar zo lang al vraag naar is, namelijk: goedkope sociale huur- en koopwoningen”, aldus Chris de Meij namens Liberaal Hoorn. “Onze fractie wil dan ook zo snel mogelijk dat de bestemming die de grond nu nog heeft, namelijk penitentiaire inrichting, wordt omgezet zodat we hier woningen kunnen gaan bouwen.” Liberaal Hoorn heeft het college vragen over dit onderwerp gesteld. 

“Er is grote behoefte aan nieuwe betaalbare woningen. Woningen zijn schaars en de huizenprijzen torenhoog. Waar de overspannen woningmarkt eerst nog een probleem voor starters was, worden nu alle generaties getroffen. Van huur naar koop is voor jonge mensen een illusie en veel vrijesectorwoningen zijn inmiddels onbetaalbaar geworden. Daarnaast kunnen gezinnen vaak geen geschikte gezinswoning vinden en zijn er te weinig woningen voor ouderen. De wachtlijsten voor woningzoekenden zijn gigantisch. Wij willen dat het nieuwe college zo snel mogelijk aan de slag gaat met het realiseren van woningen. ‘In gelul’, zei ooit een oud-politicus, ‘kun je niet wonen’ en hij heeft gelijk. Onze gemeente moet dan ook zo snel mogelijk aan de slag met creatieve, nieuwe woonvormen zoals snelbouw-oplossingen en andere innovatieve bouwtechnieken. We zien de druk op de woningmarkt alleen nog maar groter worden nu we naast de huidige woningzoekenden, de statushouders en arbeidsmigranten ook de opvang van oorlogsvluchtelingen vanuit de Oekraïne moeten regelen. Wanneer we snel gaan beginnen met het realiseren van woningen op deze locatie, zal dit helpen de druk op de woningmarkt te verlagen.”