Afbeelding
archieffoto

Vragen over beëindiging en financiële steun aan Warenhuis Hoorn

Algemeen

HOORN - Warenhuis Hoorn is op 1 juni jl. gestopt met het online verkopen en bezorgen van producten van Hoornse ondernemers aan consumenten. Door te stoppen met de online verkoop is er na twee jaar een eind gekomen aan het project Warenhuis Hoorn. Roger Tonnaer namens Fractie Tonnaer: “De gemeente Hoorn heeft voor de bouw en exploitatie van de website in totaal 75.000 euro financiële steun verleend. Hoornse ondernemersorganisaties hebben waarschijnlijk nog eens 37.000 steun gegeven. Per brieven van 4 april, 17 april en 13 mei 2020 heeft onze fractie vragen gesteld over nut en noodzaak, hoge kosten, effectiviteit, rendement, continuering, mate van vernieuwing, innovatie en kapitaalsvernietiging bij het vroegtijdig stopzetten van de online verkoop door Warenhuis Hoorn. Verder is het opmerkelijk dat nog voordat financiële steun was aangevraagd, de gemeente Hoorn financiële toezeggingen had gedaan. Door middel van een opheffingsmail laat Warenhuis Hoorn de 465 aangesloten winkels weten dat in twee jaar tijd voor 325.000 euro is omgezet. Per winkel komt dat jaarlijks neer op slechts 350 euro. Volgens onze fractie wordt zelfs de tegenvallende omzet te mooi voorgesteld. Dankzij aankopen door de gemeente Hoorn zijn de omzetcijfers met ongeveer 50.000 euro opgekrikt. De directie van de gemeente Hoorn heeft voor alle medewerkers cadeaubonnen gekocht bij Warenhuis Hoorn voor een totaalbedrag van 42.225 euro. Daarnaast heeft de gemeente bij Warenhuis Hoorn kinderpakketten gekocht voor naar schatting in totaal 10.000 euro. Het lijkt erop dat door de gemeentelijke aankopen het college b & w van de subsidiëring van Warenhuis Hoorn toch nog een succesverhaal heeft proberen te maken. Op grond van de huidige beschikbare informatie trekken wij de voorlopige conclusie dat Warenhuis Hoorn weinig heeft opgeleverd. De kosten zijn te hoog, de omzet valt tegen en door na twee jaar al te stoppen vallen de investering en subsidiëring in het water. Om een beter inzicht te krijgen in het project Warenhuis Hoorn stellen wij volgens art. 36 van het R.v.O de volgende vragen:

- Welk bedrijf of welke organisatie heeft financiële steun aangevraagd bij de gemeente Hoorn voor Warenhuis Hoorn? Wie voert thans het beheer en de exploitatie van Warenhuis Hoorn? Heeft de nieuwe eigenaar van de website alle financiële baten en lasten van de initiatiefnemer overgenomen?

- Heeft Warenhuis Hoorn over de financiële steun door de gemeente Hoorn verantwoording afgelegd, door het beschikbaar stellen van de jaarrekening 2020 en 2021? Kunt u ons deze jaarrekeningen doen toekomen? Kunt u cijfers leveren over de omzet, aantal deelnemers, financiële steun door gemeente en ondernemersorganisaties, rendement en de totale kosten van Warenhuis Hoorn?

- Bent u het met ons eens dat door het beëindigen van Warenhuis Hoorn de investering en inspanningen in het water zijn gevallen? En dat website van Warenhuis Hoorn intussen verouderd is en geen functie meer heeft voor de aangesloten winkels?

- Wat heeft het college ertoe aangezet om zonder aanvraag vooraf subsidie of een voorschot te verstrekken aan Warenhuis Hoorn ? Hoe groot is de financiële bijdrage in totaal geweest?

- Bent u het met ons eens dat de omzet tegenvalt en de kosten van Warenhuis Hoorn buitengewoon hoog zijn? Hoeveel heeft de aankoop van kinderpakketten de gemeente gekost? Is het juist dat de gemeente cadeaubonnen voor alle medewerkers gekocht heeft bij Warenhuis Hoorn voor een totaalbedrag van 42.225 euro?

- Bent u bereid de verleende subsidie aan Warenhuis Hoorn en andere organisaties in coronatijd te laten onderzoeken op doelmatigheid, juistheid en financiën, door bijvoorbeeld een extern bureau, gemeentelijke auditcommissie of rekenkamercommissie?”

Vond je dit interessant?

Word wekelijks binnen 5 minuten bijgepraat
over het laatste nieuws uit Hoorn

Wij verwerken jouw gegevens zoals omschreven in onze privacyverklaring

Afbeelding
Samen op weg bij Inloophuis PISA in Hoorn Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
Alzheimer Café Hoorn bestaat twintig jaar Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
Doorstart Hoornse bridgeclub ‘Vrouwen actief’ Algemeen 13 uur geleden
Afbeelding
Inspiratiebijeenkomst in Foreestenhuis Hoorn: samen optrekken voor duurzame toekomst Algemeen 13 uur geleden
Afbeelding
Onder de sterrenhemel bij Theater van de Nacht in Blokker Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
Inzameling voor Voedselbank door Nieuw-Apostolische Kerk in Blokker Algemeen gisteren
Afbeelding
Bijeenkomst ‘Grip op geld’ in Raadszaal stadhuis Hoorn Algemeen 28 sep, 20:00
Afbeelding
Beestenfeest op Dierendag bij kinderboerderij de Waalrakkers in Hoorn Algemeen 28 sep, 16:32
Afbeelding
Buren komen samen op Buurtfestival Kersenboogerd in Hoorn Algemeen 28 sep, 15:30
Afbeelding
Hoornse raad geeft startschot grote opknapbeurt centrumgebied Kersenboogerd Algemeen 28 sep, 15:24
Afbeelding
Zeilwedstrijden Bruine Vloot in Hoorn Algemeen 28 sep, 14:38
Afbeelding
De Engel van Hoorn over stress en ontspanning Algemeen 28 sep, 13:05
Afbeelding
Vragen Fractie Tonnaer over gevaarlijke situaties door nieuwe bruggen Kersenboogerd Algemeen 28 sep, 11:45
Blijf net zoals 10.000 andere Nederlanders up-to-date Schrijf je in voor onze nieuwsbrief