Afbeelding
Foto: archief vincentdevriesfoto.nl

Liberaal Hoorn: ‘Leefbaarheid in onze wijken staat onder druk’

Algemeen

HOORN - “De druk op onze stad neemt toe, steeds meer woningen moeten binnen de bestaande grens van onze stad worden gerealiseerd. Deze inbreilocaties staan op gespannen voet met het uitgangspunt te zorgen voor voldoende groen en bomen in de wijk”, zegt Debbie Katers van Liberaal Hoorn. 

“Om onze stad gezond en leefbaar te houden zijn er afspraken gemaakt in het ‘Bomenbeleidsplan Hoorn’ uit 2009. Hierin hebben we afgesproken dat er per nieuw gebouwde woning 1,3 boom in de nieuwe wijk geplant zou worden. Deze zijn opgenomen in de groenvisie en het bomenbeleidsplan. Doordat het college veel woningen wil bouwen op de kleine stukjes grond die Hoorn nog heeft, zien wij dat het benodigde groen en de te planten bomen niet gerealiseerd kunnen worden. We zien dit helaas terug in de toekomstige wijk de Rozenbuurt waar maximaal 585 bomen geplant zouden moeten worden en ook in de nieuwe woonwijk op de locatie van de hockeyvelden waar 200 bomen zouden moeten komen. Bouwondernemers krijgen in plaats van het aanplanten van nieuwe bomen in de wijk de mogelijkheid het verschil wat ze niet binnen het plangebied kunnen realiseren af te kopen. De bomen die niet in de wijk worden gerealiseerd worden afgekocht door 500 euro te storten in het bomenfonds. De leefbaarheid van onze wijken staat daarmee onder druk en daarmee het uitgangspunt dat in elk bestemmingsplan voldoende ruimte moet zijn voor waterberging en voor voldoende groen en bomen (voorkomen hittestress). Nu zijn er de afgelopen tijd diverse woningen bijgekomen bij Zandsteen, Toren van Hoorn, Missiehuis, Bangert Oosterpolder en Holenkwartier en onze fractie ziet ‘door de woningen de bomen niet meer’.” Liberaal Hoorn heeft het college vragen gesteld over dit onderwerp en wil onder meer weten hoeveel woningen er bij zijn gekomen bij Zandsteen, Toren van Hoorn, Missiehuis, Bangert Oosterpolder en Holenkwartier en ook hoeveel bomen er in die wijken zijn gerealiseerd. Ook wil Liberaal Hoorn weten of het klopt dat in bovengenoemde wijken het aantal noodzakelijke bomen niet in de wijk is gerealiseerd.

Afbeelding
Grote vraag naar verkeersmaatje duidt op veel onveilige verkeerssituaties in Noord-Holland Algemeen 26 jan, 10:06
Afbeelding
Live-opnames voor album van Jiffy in Manifesto in Hoorn Algemeen 26 jan, 09:00
Afbeelding
Ringball in wijkcentrum Grote Waal in Hoorn Algemeen 25 jan, 20:00
Afbeelding
Meertalig voorleesfeest in Bibliotheek Hoorn Algemeen 25 jan, 17:00
Afbeelding
Els Kooter (46) is verpleegkundige in opleiding in Dijklander Ziekenhuis Hoorn Algemeen 25 jan, 16:41
Afbeelding
Bekende Westfriezen zetten zich tijdens Lock-Up in voor Inloophuis Pisa Algemeen 25 jan, 15:27
Afbeelding
Grote Westfriesland Debat in Martinuscollege Grootebroek Algemeen 25 jan, 14:54
Afbeelding
Hoornse inwoners, huiseigenaren en ondernemers ontvangen aanslag gemeentelijke belastingen Algemeen 25 jan, 13:10
Afbeelding
Vrijwilligerspunt Westfriesland: project Samenvoorlezen helpt bij taalvaardigheid kinderen Algemeen 25 jan, 12:50
Afbeelding
Miniworkshop Privacy in Bibliotheek Hoorn Algemeen 25 jan, 12:43
Afbeelding
'The beauty of diversity' in Oosterkerk in Hoorn Algemeen 25 jan, 12:30
Afbeelding
Onderzoek naar rol stadsbestuur Hoorn slavernijverleden Algemeen 25 jan, 11:18
Afbeelding
Robby Valentine in Manifesto in Hoorn Algemeen 25 jan, 11:09