Met het realiseren van deze 40.000 woningen tussen 2020 en 2030 draagt Noord-Holland Noord bij aan de groeiende woningvraag. Voor Hoorn gaat het hierbij om 12.000 woningen.
Met het realiseren van deze 40.000 woningen tussen 2020 en 2030 draagt Noord-Holland Noord bij aan de groeiende woningvraag. Voor Hoorn gaat het hierbij om 12.000 woningen. Foto: archief

Liberaal Hoorn stelt college vragen over woondeal

Algemeen

HOORN - Liberaal Hoorn ontving afgelopen 3 november van het college een nadere uitwerking van de woondeal NHN. Afgesproken was dat de regio in kaart zou brengen wat de exacte regionale woningbouwopgave kan zijn en welke infrastructurele maatregelen hiervoor nodig zijn. De regio heeft de resultaten van deze verdieping gebundeld in het Addendum bij Woondeal Noord-Holland Noord. Voor het oplossen van de woningnood kunnen de gemeenten in Noord-Holland Noord 40.000 woningen realiseren. Het realiseren van deze woningen kan echter alleen indien er door Rijk en provincie wederkerige afspraken worden gemaakt over de randvoorwaarden en het wegnemen van knelpunten waaronder die van infrastructuur. 

Met het realiseren van deze 40.000 woningen tussen 2020 en 2030 draagt Noord-Holland Noord bij aan de groeiende woningvraag. Voor Hoorn gaat het hierbij om 12.000 woningen (Holenkwartier, Poort van Hoorn et cetera). Chris de Meij van Liberaal Hoorn: “Een van die randvoorwaarden is het verbeteren van de bereikbaarheid. Extra woningbouw, zo staat te lezen, is alleen mogelijk als het regionale ‘bereikbaarheidssysteem’ in alle facetten versterkt wordt. Daarom vragen de gemeenten en provincie aan het Rijk een noodzakelijke bijdrage aan om de regionale bereikbaarheid te versterken. Uit het financieel overzicht blijkt dat Hoorn in totaal 116 miljoen euro nodig heeft, waarvan 63 miljoen euro voor de realisatie van de tunnels onder de provinciale weg en de onderdoorgang Keern.”

Op basis van de ontvangen informatie heeft Liberaal Hoorn een aantal vragen gesteld aan het college, waaronder de volgende vragen: 

- Over welke wederkerige afspraken hebben we het en welke knelpunten dienen weggenomen te worden?

- Welke financiële bijdrage heeft u van Europa, het Rijk en de Provincie gevraagd op basis van die noodzakelijke 116 miljoen euro?

- Is deze 116 miljoen euro het totale krediet dat nodig is voor de realisatie van de plannen rondom de Poort van Hoorn?

- Is in de 116 miljoen euro rekening gehouden met een ondergrondse parkeergarage aan de noordkant van het Transferium? 

- Hoe ziet het ‘verhuis-parkeerschema’ eruit voor de bezoekers van onze stad als de parkeerplaatsen bij het Pelmolenpad worden verwijderd? 

- Is het realistisch te veronderstellen dat de noodzakelijke tunnels 63 miljoen euro gaan kosten en klopt het dat deze dan pas in 2030 worden gerealiseerd? Indien deze hoger uitvallen: wie gaat die kosten dan betalen? 

- De snelheid en treinfrequentie dienen te worden verhoogd. Hoe wordt dit gerealiseerd waardoor de druk op de A7 wordt verlicht?

- Is er voldoende capaciteit vanuit Liander om de nieuwe woningen de komende jaren aan te sluiten op het elektriciteitsnet?

- Er is een keuze gemaakt om veel van de plannen in Hoorn uit te voeren, niet elders in Westfriesland. Klopt het dat de raad van de gemeente Hoorn geen invloed meer kan uitoefenen op de plannen? Zo nee, waarom is buiten de raad om deze overeenkomst gesloten? Zo ja, hoe en wanneer en in hoeverre is de raad daarin dan wel betrokken?

Afbeelding
Grote vraag naar verkeersmaatje duidt op veel onveilige verkeerssituaties in Noord-Holland Algemeen 26 jan, 10:06
Afbeelding
Live-opnames voor album van Jiffy in Manifesto in Hoorn Algemeen 26 jan, 09:00
Afbeelding
Ringball in wijkcentrum Grote Waal in Hoorn Algemeen 25 jan, 20:00
Afbeelding
Meertalig voorleesfeest in Bibliotheek Hoorn Algemeen 25 jan, 17:00
Afbeelding
Els Kooter (46) is verpleegkundige in opleiding in Dijklander Ziekenhuis Hoorn Algemeen 25 jan, 16:41
Afbeelding
Bekende Westfriezen zetten zich tijdens Lock-Up in voor Inloophuis Pisa Algemeen 25 jan, 15:27
Afbeelding
Grote Westfriesland Debat in Martinuscollege Grootebroek Algemeen 25 jan, 14:54
Afbeelding
Hoornse inwoners, huiseigenaren en ondernemers ontvangen aanslag gemeentelijke belastingen Algemeen 25 jan, 13:10
Afbeelding
Vrijwilligerspunt Westfriesland: project Samenvoorlezen helpt bij taalvaardigheid kinderen Algemeen 25 jan, 12:50
Afbeelding
Miniworkshop Privacy in Bibliotheek Hoorn Algemeen 25 jan, 12:43
Afbeelding
'The beauty of diversity' in Oosterkerk in Hoorn Algemeen 25 jan, 12:30
Afbeelding
Onderzoek naar rol stadsbestuur Hoorn slavernijverleden Algemeen 25 jan, 11:18
Afbeelding
Robby Valentine in Manifesto in Hoorn Algemeen 25 jan, 11:09