Vuurwerkoverlast in gemeente Hoorn: wat te doen?

Algemeen
Afbeelding
Foto: archieffoto RM

HOORN - Het is verboden om vuurwerk af te steken. Dit mag in Hoorn alleen met oud en nieuw. Ook carbidschieten is niet toegestaan. Wie overlast ervaart, kan dit melden bij de gemeente. 

Buiten kantoortijden kunnen inwoners overlast melden bij de politie via het nummer 0900-8844. De politie geeft dit dan door aan de handhavers. Geef in de melding altijd de overlastlocatie en het tijdstip van de overlast aan. Geef ook informatie over bijvoorbeeld de groepsgrootte en signalementen door. 

Illegaal vuurwerk

Vervoer en opslag van illegaal vuurwerk is gevaarlijk. Bel bij een vermoeden de politie op 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl . Denk bij illegaal vuurwerk aan knalvuurwerk, knalstrengen, vuurpijlen en enkelschotsbuizen.

Gevaar: bel 112

Bel bij acuut (levens)gevaar 112. Doe dit alleen als er direct actie ondernomen moet worden door bijvoorbeeld de politie, ambulance of brandweer.

Wat doet de gemeente met meldingen over vuurwerkoverlast?

Het is moeilijk om de personen die vuurwerk afsteken op heterdaad te betrappen. De tijd tussen het melden van de overlast en het ter plaatse zijn van de handhavers is vaak te lang. Meestal zijn de personen snel weg na het afsteken van het vuurwerk. Het melden van de overlast is wel belangrijk. Denk ook aan gevoel van onveiligheid, stank- en geluidsoverlast en vernielingen. De gemeente registreert waar en wanneer er overlast is. Met deze informatie weten de handhavers waar er overlast is en kunnen zij hier regelmatig langsgaan om zo de overlast te verminderen.

Facebookactie Handhaving

In de maand december heeft handhaving een vuurwerk Facebookactie. Op vastgestelde actiedagen kunnen inwoners buiten kantoortijden vuurwerkoverlast melden via de Facebookpagina van Team Handhaving. Handhavers gaan dan direct naar de plek van de melding toe. De actiedagen worden bekendgemaakt op Facebook.

Welk vuurwerk mag wel worden afgestoken?

Categorie F1-vuurwerk wordt ook wel kindervuurwerk of fop-en-schertsvuurwerk genoemd. Je mag categorie F1-vuurwerk kopen vanaf 12 jaar. Dit vuurwerk is het hele jaar door verkrijgbaar en mag je ook het hele jaar door afsteken (maar geen overlast mee veroorzaken of vernielingen mee plegen). Denk hierbij aan sterretjes en knalerwten.