Afbeelding
Foto: archief

Liberaal Hoorn: ‘Aantal sociale huurwoningen daalt’

Algemeen

HOORN - De woonvisie Hoorn heeft als titel ‘Een nieuwe koers’. Wat Liberaal Hoorn betreft moet er echter snel van koers veranderd worden. Chris de Meij: “In deze woonvisie staat dat er een groei is van de betaalbare woningvoorraad. De cijfers vanuit de prestatieafspraken met wooncorporatie Intermaris laten echter een heel ander beeld zien. Daarin wordt pijnlijk zichtbaar dat het aantal sociale huurwoningen de komende jaren alleen maar zal afnemen. Het saldo begin dit jaar was 9164 en zal in 2030 dalen naar 9075 sociale huurwoningen. Dit college houdt ons echt voor de gek, want er komen helemaal geen extra sociale huurwoningen bij.”

“De komende jaren worden door Intermaris 760 sociale huurwoningen verkocht. Sociale huurwoningen die we juist zo hard nodig hebben. Om de Koers van Intermaris te veranderen wil Liberaal Hoorn een oplossing vinden om de verkoop van die sociale huurwoningen te voorkomen. Zeker nu duidelijk is geworden dat er helemaal geen extra sociale huurwoningen bij komen tot en met 2030 moeten we ons de vraag stellen of het wel zo verstandig is om zoveel woningen de komende jaren te verkopen. Nu in 2023 de verhuurderheffing wordt afgeschaft krijgen de woningbouwcorporaties namelijk meer financiële ruimte om te gaan investeren. De noodzaak om dan ook zoveel woningen te moeten verkopen is wat onze fractie betreft daarmee voor een deel komen te vervallen.”

Gegoocheld met woningen

Ook de cijfers van het aantal te realiseren nieuwe woningen in Hoorn worden vanuit alle kanten tegengesproken, zo zegt Chris de Meij. “Hoe kun je namelijk aan de ene kant zeggen dat je de komende jaren zes- á twaalfduizend woningen wilt gaan bouwen en vervolgens moet constateren dat geen van deze nieuw te bouwen woningen zal leiden tot een toename van het aantal sociale huurwoningen? Het is tijd dat dit college het eerlijke verhaal gaat vertellen. In het coalitieakkoord 2022-2026 is namelijk afgesproken dat van de woningcategorie goedkoop (30%) minimaal de helft sociale huur moet zijn. Bij het eerste project ging het al mis. Bij de Holenweg het project ‘de Vrijheid’ komen 133 woningen. Wanneer je doet wat dit college belooft, zouden hier twintig sociale huurwoningen moeten komen. Wat blijkt? Hier komen helemaal geen sociale huurwoningen.”

De meest verregaande oplossing zou volgens Liberaal Hoorn kunnen zijn dat je als gemeente een aantal sociale huurwoningen koopt om te voorkomen dat deze op de markt weer duur verkocht gaan worden. “Wij komen daarom met een voorstel waarbij wij Intermaris vragen met een alternatief plan te komen om het hoge aantal te verkopen sociale huurwoningen drastisch te verlagen.”

Afbeelding
Grote vraag naar verkeersmaatje duidt op veel onveilige verkeerssituaties in Noord-Holland Algemeen 26 jan, 10:06
Afbeelding
Live-opnames voor album van Jiffy in Manifesto in Hoorn Algemeen 26 jan, 09:00
Afbeelding
Ringball in wijkcentrum Grote Waal in Hoorn Algemeen 25 jan, 20:00
Afbeelding
Meertalig voorleesfeest in Bibliotheek Hoorn Algemeen 25 jan, 17:00
Afbeelding
Els Kooter (46) is verpleegkundige in opleiding in Dijklander Ziekenhuis Hoorn Algemeen 25 jan, 16:41
Afbeelding
Bekende Westfriezen zetten zich tijdens Lock-Up in voor Inloophuis Pisa Algemeen 25 jan, 15:27
Afbeelding
Grote Westfriesland Debat in Martinuscollege Grootebroek Algemeen 25 jan, 14:54
Afbeelding
Hoornse inwoners, huiseigenaren en ondernemers ontvangen aanslag gemeentelijke belastingen Algemeen 25 jan, 13:10
Afbeelding
Vrijwilligerspunt Westfriesland: project Samenvoorlezen helpt bij taalvaardigheid kinderen Algemeen 25 jan, 12:50
Afbeelding
Miniworkshop Privacy in Bibliotheek Hoorn Algemeen 25 jan, 12:43
Afbeelding
'The beauty of diversity' in Oosterkerk in Hoorn Algemeen 25 jan, 12:30
Afbeelding
Onderzoek naar rol stadsbestuur Hoorn slavernijverleden Algemeen 25 jan, 11:18
Afbeelding
Robby Valentine in Manifesto in Hoorn Algemeen 25 jan, 11:09