Liberaal Hoorn en PvdA Hoorn: ‘Zorg voor haalbare en betaalbare plannen’

Algemeen
Liberaal Hoorn en PvdA-Hoorn maken zich zorgen om het financiële huishoudboekje van de gemeente.
Liberaal Hoorn en PvdA-Hoorn maken zich zorgen om het financiële huishoudboekje van de gemeente. Foto: archief

HOORN - Liberaal Hoorn en PvdA-Hoorn maken zich zorgen om het financiële huishoudboekje van de gemeente. “Door de hoge inflatie zien wij de kosten toenemen en investeringen veel hoger worden. Ook de gemeente moet prioriteiten stellen. We kunnen niet alles realiseren. Bij de behandeling van de begroting heeft de wethouder financiën het inflatiecijfer veel te laag ingeschat. Daarmee zijn de te begrote uitgaven veel lager dan in werkelijkheid. Onze fracties hebben hier niet alleen tijdens de behandeling van de begroting, maar ook al eerder op gewezen”, aldus Chris de Meij van Liberaal Hoorn.


“Bij het maken van een begroting worden de verwachte uitgaven zo reëel mogelijk doorgerekend. Duidelijk is dat de gemeente Hoorn met de 2,5 procent inflatiestijging voor de begroting 2023 de plank volledig heeft misgeslagen. Ook bleek bij de begroting dat de geplande investeringen nog in zijn geheel niet waren doorgerekend. Het gevolg: geplande investeringen worden vele male duurder en moeten mogelijk worden uitgesteld. De fracties van Liberaal Hoorn en PvdA-Hoorn vinden dat een goed gemeentebestuur zorgt voor haalbare en betaalbare plannen. Net als onze inwoners moeten we in deze tijd extra goed op ons huishoudboekje letten. Onze fracties willen een financieel gezonde gemeente, waarbij we keuzes zullen moeten maken. Dat houdt ook in dat eerder genomen besluiten mogelijk zelfs teruggedraaid moeten worden. Onze fracties willen daarom snel inzicht in de effecten van de inflatie op zowel de lopende uitgaven als geplande investeringen. Wij willen richting onze inwoners het eerlijke verhaal kunnen vertellen en niet zoals de titel van uw coalitieakkoord blijven hangen ‘in dromen’. Wij willen daarom zo snel mogelijk een doorrekening hebben op basis van realistische inflatiecijfers. Onze inwoners hebben het recht om te weten wat er wel en niet gerealiseerd gaat worden. Daarom moet het college transparant zijn over de financiële situatie en de maatregelen die zij nemen om de begroting op orde te krijgen. Het is tijd dat het college serieus gaat nadenken over hoe zij de hand op de knip houden. Wij willen voorkomen dat straks onze inwoners de dupe worden en de tekorten bij hun op het bordje komen.” Chris de Meij van Liberaal Hoorn en Arnica Gortzak van PvdA-Hoorn hebben het college vragen gesteld over dit onderwerp.