Raad besluit over Theater Het Pakhuis en de marketingstrategie van Hoorn in 2023

Algemeen
Afbeelding
Foto: Pixabay

HOORN - De gemeenteraad heeft dinsdag 14 maart besloten om een nieuw luchtbehandelingssysteem te installeren in Theater Het Pakhuis in Hoorn. Ook besloot de raad om de marketingstrategie voor de stad, waarmee in 2022 een begin is gemaakt, voort te zetten. Verder sprak de raad over hulp voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Nieuwe luchtbehandelingsinstallatie

Theater Het Pakhuis heeft nauwelijks mogelijkheden voor ventilatie. Het ontbreken van een vorm van luchtbehandeling levert ongezonde situaties op voor medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en spelers. Ook is voor het voortbestaan van het theater nodig dat er een nieuwe luchtbehandelingsinstallatie komt. De raad stemde in met het voorstel van het college om de extra kosten van 89.500 euro toe te kennen. De totale kosten bedragen dan 291.500 euro. Hiermee kan het theater het maximale aantal bezoekers weer verwelkomen.

De Marketing van Hoorn 2023

De raad heeft besloten om de marketingstrategie voor de stad van 2022 ook in het aankomende jaar door te zetten. In 2023 zal de gemeente Hoorn werken aan een campagneconcept met het doel om de aantrekkingskracht van de stad Hoorn te vergroten.

Volgende stap gezet in bestemmingsplan oude hockeyvelden

De raad heeft het ontwerpbestemmingsplan oude hockeyvelden vastgesteld. Dit betekent dat de ontwikkeling van het gebied van bouwplannen voor de oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen weer een stap dichterbij is gekomen. In dit gebied kunnen hierdoor 140 woningen en een Integraal Kind- en Expertise Centrum (IKEC) worden gebouwd. Het ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Het is de planning om het definitieve bestemmingsplan in het derde kwartaal ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.

Overige onderwerpen

De raad heeft ook besloten om het verzoek tot wonen door arbeidsmigranten op bedrijventerrein Hoorn ’80 te verwerpen. De raad had een verzoek gekregen om het bestemmingsplan Hoorn ’80 aan te passen zodat dat mogelijk zou worden.

Ook heeft de raad gesproken over steun voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Een motie om namens elke burger van de gemeente Hoorn één euro te doneren aan Giro 555 is door de raad verworpen. Maar de raad gaf het college een duidelijk signaal om alsnog te zoeken naar een manier waarop gemeente Hoorn hulp kan bieden aan lokale initiatieven.

Raadsvergadering en stukken

De opnamen van de raadsvergadering zijn, net als de agenda en stukken, terug te vinden via hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl.

Commissie bespreekt fietsparkeren binnenstad

Dinsdag 21 maart spreekt de Algemene Raadscommissie over het fietsparkeren in de binnenstad en de herinrichting van het kruispunt IJsselweg-Maasweg in de Kersenboogerd.

Aanpak fietsparkeren binnenstad

In 2021 heeft de raad besloten om geld vrij te maken voor een proef met een inpandige, bewaakte fietsenstalling. Na nader onderzoek bleek dat deze fietsenstalling te duur is en niet in verhouding staan tot de overlast van fietsparkeren. Het college stelt daarom voor het vrijgemaakte geld op een andere manier in te zetten. Voorgesteld wordt om meer in te zetten op onder andere handhaving op ongebruikte en kapotte fietsen, uitbreiding van fietsenstallingen op het Kerkplein en de Roode Steen én promotie van de bewaakte stalling op de Veemarkt.

Kruispunt IJsselweg-Maasweg

De commissie spreekt deze avond ook over de herinrichting van het kruispunt IJselweg-Maasweg in de Kersenboogerd. Het kruispunt heeft de aandacht als het gaat om verkeersveiligheid. Om die veiligheid te vergroten, stelt het college voor om het kruispunt opnieuw in te richten door onder andere verkeerslichten te plaatsen en de voorsorteerstrook richting de Maasweg te verwijderen.

Volg de commissie

De commissievergadering start om 20.00 uur en vindt plaats in het stadhuis aan de Nieuwe Steen 1. Op www.hoorn.nl/raad zijn de agenda en alle voorstellen te vinden. Publiek is welkom. De commissie kan ook vanuit huis gevolgd worden. Dit kan via de livestream op www.hoorn.nl/raad.

Over bovenstaande punten neemt de gemeenteraad op 13 april 2023 definitief een besluit. De commissie adviseert de raad hierover.