Laatste raadsvergadering van 2023: raad besluit over ontwikkelingen stationsgebied Hoorn

Gemeentenieuws
Afbeelding
Foto: vincentdevriesfoto.nl

HOORN - De laatste gemeenteraadsvergadering vindt dinsdag 12 december plaats in de raadszaal van het stadhuis in Hoorn. De raad bepaalt onder andere of zij akkoord gaat met de plannen voor de nieuwe inrichting van het stationsgebied.

Jarenlang is er gewerkt aan een nieuwe inrichting van het stationsgebied. De raad mag nu stemmen over het bestemmingsplan. In het voorstel is ruimte voor bijna 500 woningen, komen er parkeergarages voor auto’s en fietsen en wordt het stationsgebied een knooppunt voor trein, bus, fietser, voetganger en automobilist. Ga voor meer informatie over de plannen naar www.poortvanhoorn.nl.

Voetbalvereniging en rugbyclub op één complex

Met het project Vitaal Sportpark Risdam-Noord wordt het sportpak opgeknapt. In dit plan staat onder andere opgenomen dat het complex van voetbalclub HSV Sport wordt vernieuwd en aangepast, zodat Rugbyclub Westfriesland van dezelfde accommodatie gebruik kan maken. Om dit mogelijk te maken, moeten bestaande contracten met de gemeente worden opgezegd. De raad beslist of ze daarmee akkoord gaat.

Wonen: afspraken en starterslening

De raad moet de prestatieafspraken tussen Intermaris, de Verenigde Huurdersorganisatie De Boog en de gemeente Hoorn vaststellen. Dit zijn afspraken die ervoor moeten zorgen dat er betaalbare en energiezuinige woningen bijkomen. Ook bepaalt de raad of de gemeente minimaal 60 extra startersleningen zal verstrekken. De starterslening geeft mensen met een laag inkomen een zetje om een eerste koopwoning te kopen. Er is een grote vraag naar deze regeling, dus de raad wordt gevraagd of zij hiervoor extra geld beschikbaar wilt stellen.

Nieuwe regels over financiën en rekenkamer

De financiële verordening is een belangrijk instrument voor de raad. De raad bepaalt hiermee namelijk op hoofdlijnen de regels voor het financieel beleid. Door nieuwe wet- en regelgeving moet de verordening worden aangepast. Ook moeten er nieuwe voorwaarden voor de Rekenkamer, een groep mensen die onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk goed doet, worden goedgekeurd.

Naast de financiële verordening moet ook de verordening voor Reclamebelasting worden vastgesteld. Dit is een belasting van en voor de ondernemers in de gemeente. Via de stichting Lokaal Ondernemers Fonds (LOF) doen de ondernemers een voorstel voor de besteding in 2024.

Gezondheidsbeleid en nieuw commissielid Hoorn Lokaal

De gemeente werkt samen met partners om de gezondheid van haar inwoners te verbeteren. Om dit ook de komende jaren te blijven doen, is een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid opgesteld. Hierin staan doelstellingen van de gemeente over de gezondheid van inwoners. De raad wordt gevraagd dit beleid vast te stellen.

De fractie van Hoorn Lokaal krijgt er een nieuw commissielid bij. Wilma Anthonisse heeft in november succesvol de cursus Politiek Actief afgerond. Ze gaat zich voornamelijk bezighouden met de thema’s omgevingsrecht en burgerparticipatie. In deze raad legt ze de belofte af.

Volg de raad

De raadsvergadering start om 19.00 uur en vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. Publiek is welkom. Je kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream vind je op de website van de gemeenteraad: www.hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl. Mocht de agenda op dinsdag niet worden afgewerkt, wordt de vergadering hervat op donderdag 14 december.

Lees nu de laatste editie van de digitale krant