Einde aan ‘Holland boven Amsterdam’

Nieuws
HbA is er om bezoekers van buiten de regio te verleiden om naar de regio te komen.
HbA is er om bezoekers van buiten de regio te verleiden om naar de regio te komen. (Foto: HbA)

REGIO - ‘Holland boven Amsterdam’ (HbA) houdt op te bestaan. De destinatie marketing organisatie die zich vooral bezighield met de promotie van het vrijetijdsaanbod in de regio werd in 2017 ondergebracht bij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN). HbA werkte in opdracht van de zeventien samenwerkende gemeenten in Noord-Holland Noord om de slagkracht te vergroten en versnippering van promotie- en marketinggelden tegen te gaan. 

Zo hield HbA onder meer pr- en marketingacties in on- en offline media en was aanwezigheid op beurzen in binnen- en buitenland om bezoekers van buiten de regio te verleiden om naar de regio te komen voor kort en middellang verblijf of dagbezoek. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord heeft vast moeten stellen dat de organisatie niet is ingericht op het gebied van bezoekersmarketing en het uitvoeren van activiteiten zoals het bijhouden van sociale media. Daarom heeft ONHN besloten in de toekomst geen bezoekersmarketingopdracht meer aan te nemen.