Pauselijke onderscheiding voor Arie Louter in Zwaag

Nieuws
Arie Louter ontving zondag de zeer hoge pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uit handen van Pastoor Samuel Marcantognini.
Arie Louter ontving zondag de zeer hoge pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uit handen van Pastoor Samuel Marcantognini. Foto: aangeleverd

ZWAAG - Arie Louter heeft zondag 17 september tijdens een druk bezochte viering in de Sint Martinuskerk in Zwaag de zeer hoge pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice ontvangen uit handen van Pastoor Samuel Marcantognini als blijk van waardering voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor de Parochie.

Tijdens de viering werd de volgende tekst als motivering uitgesproken: “Wij kunnen het zeggen zonder te overdrijven: Arie Louter hoort bij het meubilair van deze kerk, de Sint Martinuskerk van Zwaag. Hij is vanaf 1993 (dertig jaar!) betrokken bij de kostersgroep van deze kerk. Hij heeft deze taak altijd zeer nauwgezet en accuraat uitgevoerd. Na verloop van tijd werd hij hoofd van de Kostersgroep en dat is hij nog steeds. Door zijn grote belangstelling voor en betrokkenheid bij de uitvoering van de liturgie ziet hij er altijd op toe dat bij alle vieringen alles geregeld wordt, zowel hier als in de Lourdeskapel. Hij besteedt veel tijd aan de voorbereiding van de diensten en het gebouw. En hij zorgt ervoor dat niets aan het toeval wordt overgelaten. Naast zijn werkzaamheden als koster is hij al deze jaren ook zeer actief geweest bij de toen zogeheten DOP-diensten (dienst onder leiding van parochianen). Hij maakte zich daarbij bijzonder verdienstelijk door zijn grote inbreng, hierbij gebruik makend van de opgedane kennis op de door hem met succes afgeronde cursus. De laatste jaren gaat Arie ook vaak voor bij uitvaartdiensten als waardige vervanger van de pastores, samen met Afra van Kleef. Ook bij deze activiteit weet hij door zijn grote lokale bekendheid vaak een extra persoonlijke invulling aan zo’n dienst te geven. Bovendien gaat Arie ook voor in de gebedsdiensten in Westerhaven, samen met Lucy Weehuizen. Arie heeft een grote ervaring en een praktische kennis van zaken van het geheel. Voor de pastores en andere voorgangers hier in Zwaag is hij altijd zeer behulpzaam, vooral met zijn wijze tips en ondersteuning; een zeer plezierige maar ook een bescheiden persoon om mee om te gaan. Arie is al enkele jaren met pensioen, toch besteedt hij vele uren aan al deze en nog meer kerkelijke activiteiten; en dit alles, letterlijk en figuurlijk, Pro Deo. Het moge duidelijk zijn dat hij voor de parochie van onmisbare waarde is geweest en nog steeds is en dat de parochie zich bijzonder gelukkig mag prijzen hem in al deze hoedanigheden in de gelederen te hebben. Arie, voor alles wat je voor de gemeenschap hebt gedaan en nog steeds doet, ontvang je vandaag de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice! Dit is jou van harte gegund.”