Nieuwe lokale politieke partij: Hart van Hoorn

Nieuws
Chris de Meij, Debbie Katers en Ellen van der Knaap vormen nu samen Hart van Hoorn.
Chris de Meij, Debbie Katers en Ellen van der Knaap vormen nu samen Hart van Hoorn. Foto: aangeleverd

HOORN - Er is sinds 20 september een nieuwe politieke partij in Hoorn: Hart van Hoorn. Hart van Hoorn staat voor verbinding met de inwoners van de gemeente Hoorn. De fractie bestaat uit Chris de Meij (fractievoorzitter) en Debbie Katers, beiden afkomstig van Liberaal Hoorn en Ellen van der Knaap, afkomstig van Fractie Tonnaer.

Chris de Meij is trots op deze nieuwe partij en het team dat nu is ontstaan. “De naam Hart van Hoorn zegt veel over onze fractieleden die zich dagelijks inzetten voor de inwoners van de gemeente Hoorn: gepassioneerde en gedreven raadsleden die het hart op de juiste plaats hebben. Door onze individuele krachten te bundelen willen we ons sterk maken om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Hart van Hoorn is een partij die een brede achterban heeft onder de inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag. Een fractie die met beide benen midden in de Hoornse samenleving staat en oog en oor heeft voor iedereen die in deze gemeente woont. We staan dichtbij onze inwoners en ondernemers en hanteren daarbij de Ombudspolitiek. Wij geloven dat iedere inwoner van Hoorn in staat is om een gefundeerde mening te vormen over uiteenlopende kwesties en dat zij actief moeten worden betrokken. We zijn ervan overtuigd dat de inwoners voortdurend om hun input moeten worden gevraagd, niet slechts eens in de vier jaar bij de verkiezingen. Dit is de enige manier om de politiek en de democratie dichter bij de Hoornse bevolking te brengen. Het draait bij Ombudspolitiek om oplossingsgericht te denken en te handelen: samen, met en voor de inwoners. Op dit moment zien wij dat onze inwoners en ondernemers niet serieus worden genomen. Onze partij heeft dan ook een helder doel: het vertrouwen van de kiezer terugwinnen.”

Persoonlijk

Debbie Katers: “Ik ben nu anderhalf jaar raadslid in Hoorn en merk dat onze politieke stijl aanslaat bij onze inwoners en ondernemers. Mijn passie voor de stad is groot en kom vanwege mijn werk veel bij mensen thuis. Ik word dan ook vaak aangesproken of gemaild over een onderwerp waar een bewoner of ondernemer zich zorgen over maakt. Deze persoonlijke aanpak spreekt mij ontzettend aan. Helaas is onze stad op veel punten onveilig. We zien de afgelopen jaren dat straatintimidatie, het geweld op straat, overlast van verwarde personen en criminaliteit helaas aan de orde van de dag zijn. Wij willen dan ook een meldpunt om zicht te krijgen waar in onze stad inwoners worden geïntimideerd.”

Overstap

Ellen van der Knaap: “Ik heb besloten om de overstap te maken van Fractie Tonnaer naar Hart van Hoorn vanwege mijn sterke overtuiging dat we in deze samenstelling en met onze visie en doelen in staat zijn om op langere termijn de belangen van de inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag goed te behartigen. Ik ben niet over één nacht ijs gegaan en heb een zorgvuldige afweging gemaakt. Ik ben Fractie Tonnaer dankbaar voor wat ik daar allemaal heb mogen leren en ervaren en hoop ook in de toekomst op een goede samenwerking.” Ellen staat bekend om haar benaderbaarheid en haar luisterend oor voor de zorgen en ideeën van de inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag. Ellen: “Ik geloof dat Hart van Hoorn de capaciteit heeft om effectieve en noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen in onze stad. Ik kijk er dan ook zeer naar uit dit samen met mijn collega’s vorm te gaan geven. Participatie en het stimuleren van wijkoverleg zijn voor mij belangrijke speerpunten, evenals veilig verkeer en afvalbeheer.”