Hoornse raad stemt in met drooglegging na kermis, bouwplannen Compagnie 1 en procesvoorstel Julianapark

Nieuws
Afbeelding
Foto: pixabay.com

HOORN - De gemeenteraad heeft dinsdag 9 april ingestemd met de voorwaarden voor een drooglegging (verbod op verkopen en schenken van alcohol) na Lappendag en Koningsdag. Ook heeft de raad de bouwplannen voor de komst van 265 woningen aan de Compagnie 1 goedgekeurd. Tot slot is de raad akkoord gegaan met een nieuw proces voor een raadsvoorstel over groenbescherming in het Julianapark.

Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan een alcoholverbod en tijdelijke sluiting van horeca, een zogenoemde drooglegging, na afloop van Lappendag en Koningsdag. Voorwaarden voor deze drooglegging werden nu aan de gemeenteraad voorgelegd. De drooglegging gaat gelden van 18.00 uur tot middernacht. De raad heeft ingestemd met het voorstel, maar nam ook een motie aan. Het college stelde namelijk ook voor dat elke horecazaak een ontheffing bij de gemeente moet aanvragen om na 21.00 uur open te gaan. Met het aannemen van deze motie wordt het college verzocht om niet te streng om te gaan met deze verplichting.

Bouwplannen Compagnie 1

Aan de Compagnie 1 worden 265 nieuwe woningen gebouwd. De raad heeft nu ingestemd met het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan. In deze plannen staat onder andere wat voor soort woningen er worden gebouwd en hoe die eruitzien in verhouding tot de omgeving. Een amendement van GroenLinks kon rekenen op een ruime meerderheid. Hiermee is afgedwongen dat 20 tot 30 procent van de 71 middeldure woningen aangeboden worden als een mix van koop- en huurwoningen.

Raadsvoorstel Julianapark

In juni 2023 dienden gebruikers van het Julianapark het burgerinitiatief Groene Toekomst Julianapark in. Hiermee willen zij dat de gemeente het groen beschermt in het park. In deze vergadering hebben Hart van Hoorn, Fractie Tonnaer, HOE?!, Sociaal Hoorn, ChristenUnie en PvdA-Hoorn een initiatiefvoorstel ingediend om dit burgerinitiatief te omarmen. In het initiatiefvoorstel staat dat er verder geen groen meer mag worden weggehaald en dat het aantal bezoekers van evenementen in het park niet verder groeit. Het college heeft toegezegd om zowel het burgerinitiatief als het initiatiefvoorstel mee te nemen en een raadsvoorstel voor te leggen in de raadsvergadering van 14 mei 2024. De hele gemeenteraad heeft met dit procesvoorstel ingestemd.

Raadsvergadering gemist?

Mocht je de vergadering gemist hebben, kijk deze dan terug via: https://hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl