Hart van Hoorn: ‘Julianapark verdient opknapbeurt’

Politiek
"Het is duidelijk zichtbaar dat delen van de dijk rondom het Julianapark beschadigd zijn geraakt."
"Het is duidelijk zichtbaar dat delen van de dijk rondom het Julianapark beschadigd zijn geraakt." Foto's: aangeleverd

HOORN - Hart van Hoorn gaat het advies van het college niet opvolgen om geen gehoor te geven aan het burgerinitiatief ‘Takken af van het Julianapark’. “De reden daarvoor is dat het ook hier weer gaat om vertrouwen”, zegt Debbie Katers namens Hart van Hoorn. “Dit burgerinitiatief is uitgebreid en professioneel met de belanghebbende groepen in elkaar gezet en door wel 527 inwoners ondertekend. Het kan toch niet zo zijn dat hier nu niks mee gedaan wordt? Dit is juist het moment om te laten zien dat er wél naar onze inwoners wordt geluisterd.”

Hart van Hoorn is verbolgen over het eindadvies van het college. Debbie: “Kort samengevat adviseert het college van b en w de raad om niet in te stemmen met het verzoek in het burgerinitiatief. Voor de indieners van het burgerinitiatief staat de vraag voorop: wanneer is het genoeg? Het Julianapark kent volgens hen een duidelijk herkenbare waarde als ‘recreatiepark’ en een huidig gebruik als ‘dagrecreatie’. Voor Hart van Hoorn is het van belang dat de raad zich uitspreekt voor het behoud van het park en over welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan. Er is al een groenvisie en er is in de begroting geld voor groenonderhoud opgenomen. Laten we dit burgerinitiatief omarmen. We moeten trots zijn op onze inwoners die zich inzetten voor het behoud van dit park. Wat Hart van Hoorn betreft gaan we niet alleen luisteren, maar ook doen. Wat onze fractie betreft blijft het park groen en gaat er geen meter park meer verloren.”


Achterstallig onderhoud

“We zien dat het hoge waterpeil in het Markermeer zijn sporen heeft nagelaten. Het is duidelijk zichtbaar dat delen van de dijk rondom het Julianapark beschadigd zijn geraakt. Grote stenen zijn verschoven en het voetpad vertoont op diverse plekken afbrokkeling. Ook komt op sommige plaatsen een zeil tevoorschijn. Het Julianapark verdient volgens Hart van Hoorn een grondige opknapbeurt. De schade aan de dijk en de voetpaden moet hersteld worden. We vragen ons af of het gemeentebestuur op de hoogte is van mogelijke schade onder de toplaag van het asfalt, wat mogelijk kan leiden tot sinkholes, zoals recentelijk op het Visserseiland is gebeurd. Is er op korte termijn een inspectie gepland van deze kwetsbare plekken, gevolgd door passende maatregelen om eventuele gevaarlijke situaties te voorkomen?”

Keuzes maken

Hart van Hoorn kiest ervoor om wél in te stemmen met het burgerinitiatief. “Wij zullen ook met een voorstel komen zodat er een vervolg gegeven kan worden aan dit burgerinitiatief. Wij roepen op tot een integrale aanpak van de renovatie, waarbij niet alleen de schade wordt hersteld, maar ook wordt geïnvesteerd in het behoud en de versterking van het groene karakter van het park.”