Collegevragen over voortgang aanbesteding skatebaan Julianapark

Politiek
Afbeelding
Foto: Google Street View

HOORN - Hart van Hoorn komt in april met een raadsinitiatief voor het groenhouden van het Julianapark. “Om ons goed voor te bereiden willen we ook helderheid over de komst van de mogelijke nieuwe skatebaan”, stelt Chris de Meij. 

“We hebben recent kunnen lezen dat de verbouwing van het Westfries Museum veel duurder blijkt te zijn dan waar de gemeente rekening mee heeft gehouden. Ons vermoeden is dat ook de geraamde 750.000 euro voor een nieuwe skatebaan op de voormalige vuilnisbelt ook veel duurder uitpakt, áls er al bedrijven zijn die deze klus aandurven. We hebben hier al eerder op gewezen; zelfs in de bovenste laag van de grond waar de skatebaan moet komen, is cyanide aangetroffen.”

Chris de Meij van Hart van Hoorn heeft samen met Lisa Klinkenberg van Hoorn Open & Eerlijk vragen gesteld aan het college. “Wij willen weten of de bedrijven binnen het geraamde bedrag van 750.000 euro kunnen blijven en of diezelfde bedrijven volledig geïnformeerd zijn over wat er in de grond zit.”

Zaaidag

Het initiatiefvoorstel wil Hart van Hoorn met zoveel mogelijk partijen samen opzetten. Chris: “Het groen is namelijk van ons allemaal! Doel is dat we de wensen van de bewoners gaan honoreren en dat we gaan investeren in het groen en onderhoud van het park en de biodiversiteit vergroten. Onze fractie wil daarbij kijken of we op Nationale Zaaidag op 22 april samen met de gemeente, bewoners en raadsleden in onze parken aandacht kunnen geven om echt stappen te zetten onze stad groener te maken. Hiervoor komen we bij de raadsvergadering in maart met een motie, zodat de gemeente dit kan voorbereiden.”