Overal heerst woningnood. Gemeente doen hun best om meer te bouwen.
Overal heerst woningnood. Gemeente doen hun best om meer te bouwen. (Foto: Writing4U.nl)

Onderzoek ‘Woonbeleid: Gevarieerde woningbouw en CPO in Koggenland

Algemeen

De Rekenkamercommissie (RKC) van Koggenland heeft in december 2021 een rekenkamerrapport aan de gemeenteraad van Koggenland aangeboden over het onderzoek naar de doeltreffendheid van het woonbeleid. 

Waarom dit onderzoek? Het onderwerp van dit onderzoek is aangedragen door leden van de gemeenteraad. Het woningtekort is een urgent probleem en er was behoefte aan inzicht in de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. 

In 2020 is door de gemeenteraad de kadervisie vastgesteld. Het beeld bestaat bij raadsleden dat er onvoldoende geschikte woningen beschikbaar zijn voor starters en senioren. 

Wat staat er in? In dit onderzoek wordt gekeken naar de doeltreffendheid van het woonbeleid van de gemeente Koggenland. De gemeente heeft zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelstellingen in het beleid opgenomen. Van beide is onderzocht in hoeverre deze behaald worden. 

De kwantitatieve doelstelling heeft betrekking op het aantal op te leveren woningen per jaar. De kwalitatieve doelstellingen hebben betrekking op de variatie aan nieuw woningaanbod: de gemeente hanteert percentages voor sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen (rijwoningen en kleine appartementen), woningen bestemd voor doorstroming en woningen die middels collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) worden gerealiseerd. 

Er worden relatief veel woningen gekocht door mensen van buiten de gemeente, waardoor in de lokale woningbehoefte niet voldoende wordt voorzien. De belangrijkste conclusies van de RKC zijn: 

De kwantitatieve doelstelling van het beleid wordt gehaald. Het is onvoldoende inzichtelijk of ook kwalitatieve doelstellingen worden behaald. 

De raad vervult een sterke kaderstellende rol, maar door een tekort aan gerichte sturingsinformatie wordt de controlerende rol nog onvoldoende ingevuld. 

In de praktijk lijkt er door het gemeentebestuur te worden gestuurd op een omvangrijk bouwprogramma voor de komende jaren, terwijl in het beleid is gekozen voor een gematigd bouwprogramma.

Het voorgenomen bouwprogramma past momenteel ook niet in de ruimte op regionaal en provinciaal niveau. De belangrijkste aanbevelingen zijn: 

Verbeter de monitoring van de kwalitatieve doelen van het woonbeleid en verbeter de doeltreffendheid op onderdelen waar dat nodig is. 

Versterk de controlerende rol van de raad door betere en tijdige informatie over woningbehoefte, woningprogrammering en realisatie van doelstellingen. 

Bekrachtig of verander de politieke keuze voor de gekozen gematigde ontwikkelrichting. Deze politieke keuze moet dan ook in de uitvoeringspraktijk gevolgd worden.

Deze conclusies en aanbevelingen kunnen de gemeenteraad ondersteunen bij het verder vormgeven van het woonbeleid, met name met betrekking tot de controlerende rol van de raad. Behandeling van het rapport In het rapport is een bestuurlijke reactie van het college opgenomen en een nawoord van de RKC. 

Het rapport wordt behandeld in de raadsvergadering van 17 januari 2022. Het rapport is digitaal beschikbaar via de raadsstukken van de gemeente: https://raad.koggenland.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-januari/20:00/RV-RapportRekenkamercommissie-Woonbeleid 

Afbeelding
Kinderuitjes in de gemeenten Koggenland, Medemblik en Opmeer Algemeen 22 jun, 13:12
Afbeelding
Wéér een stap dichter bij mooie speeltuinen in Hensbroek Algemeen 22 jun, 09:35
Afbeelding
Parochianen in De Goorn zwaaien pastoor Nico Knol uit Algemeen 21 jun, 13:21
Afbeelding
‘Auto te water na uitwijkmanoeuvre’ 112-nieuws 20 jun, 22:55
Afbeelding
Positief resultaat Koggenland jaarrekening 2021 Algemeen 20 jun, 13:15
Afbeelding
Heerhugowaardse Mayra: ‘Dansen is voor mij een vorm van therapie’ Zorg 18 jun, 17:00
Afbeelding
Calvin Carrilho’s droom: spelen bij FC Barcelona Zorg 17 jun, 17:00
Afbeelding
Paratriatleet Geert Schipper blijft zichzelf verbeteren Zorg 16 jun, 17:00
Afbeelding
Campagne Brandweer Nederland: ‘Check, koop, plak rookmelders in huis!’ Algemeen 16 jun, 13:56
Afbeelding
WW-daling extra sterk door seizoensinvloeden Algemeen 16 jun, 13:34
Afbeelding
Kickbokstalent Melissa wil wereldkampioen worden Zorg 15 jun, 17:00
Afbeelding
De Barre Brink Borrel op 20 augustus tijdens kermis in De Brink Uit 15 jun, 10:19
Afbeelding
Durf om hulp te vragen; Vrijwilligerspunt Westfriesland Partnerbijdrage 15 jun, 10:00
Digitale krant

    Agenda

Het laatste nieuws uit Koggenland

Op Rodi Koggenland volg je het laatste nieuws uit Koggenland. Rodi Koggenland informeert via nieuws, interviews en tips over ontwikkelingen en activiteiten in de buurt en regio.

Nieuws Koggenland

Via onze nieuwsbrief mis je nu geen enkel nieuwtje uit jouw regio. Elke week krijg je het laatste nieuws uit Koggenland in je mailbox.