Overal heerst woningnood. Gemeente doen hun best om meer te bouwen.
Overal heerst woningnood. Gemeente doen hun best om meer te bouwen. (Foto: Writing4U.nl)

Onderzoek ‘Woonbeleid: Gevarieerde woningbouw en CPO in Koggenland

Algemeen

De Rekenkamercommissie (RKC) van Koggenland heeft in december 2021 een rekenkamerrapport aan de gemeenteraad van Koggenland aangeboden over het onderzoek naar de doeltreffendheid van het woonbeleid. 

Waarom dit onderzoek? Het onderwerp van dit onderzoek is aangedragen door leden van de gemeenteraad. Het woningtekort is een urgent probleem en er was behoefte aan inzicht in de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. 

In 2020 is door de gemeenteraad de kadervisie vastgesteld. Het beeld bestaat bij raadsleden dat er onvoldoende geschikte woningen beschikbaar zijn voor starters en senioren. 

Wat staat er in? In dit onderzoek wordt gekeken naar de doeltreffendheid van het woonbeleid van de gemeente Koggenland. De gemeente heeft zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelstellingen in het beleid opgenomen. Van beide is onderzocht in hoeverre deze behaald worden. 

De kwantitatieve doelstelling heeft betrekking op het aantal op te leveren woningen per jaar. De kwalitatieve doelstellingen hebben betrekking op de variatie aan nieuw woningaanbod: de gemeente hanteert percentages voor sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen (rijwoningen en kleine appartementen), woningen bestemd voor doorstroming en woningen die middels collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) worden gerealiseerd. 

Er worden relatief veel woningen gekocht door mensen van buiten de gemeente, waardoor in de lokale woningbehoefte niet voldoende wordt voorzien. De belangrijkste conclusies van de RKC zijn: 

De kwantitatieve doelstelling van het beleid wordt gehaald. Het is onvoldoende inzichtelijk of ook kwalitatieve doelstellingen worden behaald. 

De raad vervult een sterke kaderstellende rol, maar door een tekort aan gerichte sturingsinformatie wordt de controlerende rol nog onvoldoende ingevuld. 

In de praktijk lijkt er door het gemeentebestuur te worden gestuurd op een omvangrijk bouwprogramma voor de komende jaren, terwijl in het beleid is gekozen voor een gematigd bouwprogramma.

Het voorgenomen bouwprogramma past momenteel ook niet in de ruimte op regionaal en provinciaal niveau. De belangrijkste aanbevelingen zijn: 

Verbeter de monitoring van de kwalitatieve doelen van het woonbeleid en verbeter de doeltreffendheid op onderdelen waar dat nodig is. 

Versterk de controlerende rol van de raad door betere en tijdige informatie over woningbehoefte, woningprogrammering en realisatie van doelstellingen. 

Bekrachtig of verander de politieke keuze voor de gekozen gematigde ontwikkelrichting. Deze politieke keuze moet dan ook in de uitvoeringspraktijk gevolgd worden.

Deze conclusies en aanbevelingen kunnen de gemeenteraad ondersteunen bij het verder vormgeven van het woonbeleid, met name met betrekking tot de controlerende rol van de raad. Behandeling van het rapport In het rapport is een bestuurlijke reactie van het college opgenomen en een nawoord van de RKC. 

Het rapport wordt behandeld in de raadsvergadering van 17 januari 2022. Het rapport is digitaal beschikbaar via de raadsstukken van de gemeente: https://raad.koggenland.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-januari/20:00/RV-RapportRekenkamercommissie-Woonbeleid 

Afbeelding
Virgil van Dijk, de rots in de branding van Oranje Oranje 29 nov, 11:00
Afbeelding
Oranje in Qatar: matige start kan leiden tot groot succes Oranje 28 nov, 15:00
Afbeelding
Meezingen met kinderpopkoor Victory in Obdam Algemeen 28 nov, 12:42
Afbeelding
Green Soap Company: ‘Doe mee aan de OVNH, alleen al voor publiciteit en een groter netwerk’ Algemeen 28 nov, 10:59
Afbeelding
WK: zó stimuleerde Qatar de nationale voetbalgekte Oranje 24 nov, 15:00
Afbeelding
WK 2022: de best betaalde voetballers Oranje 24 nov, 13:30
Afbeelding
WK-shirt Rode Duivels te controversieel voor Qatar Oranje 23 nov, 08:00
Afbeelding
Alle ogen gericht op de goudhaantjes tijdens WK Qatar Oranje 22 nov, 16:42
Afbeelding
Stop die weggooicultuur en kom naar het Repair Café in Obdam Algemeen 22 nov, 13:30
Afbeelding
Inzameling op 26 november voor Voedselbank in Obdam Algemeen 22 nov, 11:20
Afbeelding
Jaarvergadering en jubileumfeest club van 100 RKEDO in De Goorn Sport 22 nov, 10:44
Afbeelding
Vogels in de winter: zo kun jij helpen! (4 tips) Algemeen 21 nov, 16:02
Afbeelding
Oranje en het WK: zo deed Nederland het de afgelopen jaren op het WK VIDEO 20 nov, 12:41