LTO op bezoek in gemeenten Koggenland en Opmeer

Algemeen
Een kistje met verse producten voor burgemeester Bonsen.
Een kistje met verse producten voor burgemeester Bonsen. (Foto: aangeleverd)

Agrariërs uit de gemeente Opmeer brachten een bezoek aan burgemeester Van den Hengel. Zij vroegen aandacht voor de gevolgen van het stikstofbeleid van de Rijksoverheid en wat dat betekent voor hun bedrijven en voor hun gezinnen. Ze hebben zorgen, angsten en behoefte aan duidelijkheid en zekerheid om toekomstvast te ondernemen. 

Protest of steun zoeken, het is net hoe je het wilt zien. Want zodra de gebiedsvisie Westfriesland wordt uitgerold, worden de gemeenten betrokken in de stikstof- of natuurdiscussie. Daarom heeft de afdeling LTO Noord West-Friesland contact gezocht in de vorm van een protest om alle gemeenten de negatieve gevolgen van de stikstofdiscussie die voorligt van het platteland onder de aandacht te brengen. Statenlid Willemien Koning was bij het protest in Opmeer aanwezig. Op 14 juni waren de gemeenten Hoorn, Medemblik, Koggeland en Opmeer aan de beurt.

Innoverend gebied

Burgemeester Van den Hengel zei direct toen ook het bestuur van de LTO met een bak met groenten, fruit en bollen bij het gemeentehuis kwam: “Het gaat toch alleen over koeien?” Was dat maar waar. Het gaat over alle agrariërs en daarmee alle aanverwante bedrijven. 10% van de werkzame mensen werkt in de agrarische sector of een aanverwante sector. Denk aan vracht verkeer, loonwerker, machinebouwers enz. Westfriesland is een van de meest innoverende gebieden van Nederland. Ook hebben zij de kringloop al behoorlijk op orde door steeds met gronden te ruilen, zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de stoffen die in de grond zitten en daarmee de planten versterken. Een gezonde plant heeft minder last van schimmels en luizen. Hierdoor hebben de producten van de land en tuinbouw de kleinste voetprint in de gehele wereld. Verder zijn er veel gebieden ingekleurd die grenzen aan een stikstof ongevoelig gebied.

De agrariërs vroegen aan de burgemeester een brief te sturen naar het kabinet om hen te vragen het stikstofbeleid aan te passen, met daarbij de oproep om samen te werken met de agrarische sector.

Steun

De onzekerheid is groot. Bij elke gemeente sloten agrariërs aan om duidelijk te laten merken dat de top down regelgeving niet kan en dat er samen moet worden gepraat. Elke gemeente heeft een stukje unieke landbouw. De LTO wil graag in gesprek over de land en tuinbouw in elke gemeente, zodat men weet wat er in de gemeente speelt. Deze handschoon werd door elke gemeente aangenomen. Hoorn als regio hoofdstad wil ook graag dat de raadsleden op bezoek gaan bij agrariërs, want het kennisniveau over de agrarische sector is laag. Dit komt omdat de interesse er niet is, maar de veranderingen in de agrarische sector gaan zo snel dat het voor iemand die wat verder van deze sector afstaat niet te volgen is. De LTO boodt aan weer een agrosafari te organiseren voor alle raadsleden. Door samen voor een mooi Westfriesland te gaan, voelt de agrarische sector zich gesteund. Door samen te werken en elkaar te vinden, lossen zij ook de verschillende vraagstukken op die over het landelijk gebied gaan.

Brief

De gemeente Opmeer verzond een brief naar minister Staghouder en van de Wal en naar minister-president Rutte. Met deze brief willen ze aandringen op een goed overleg met de landbouwsector om uit deze impasse te komen. Benieuwd naar de brieven die burgemeester Van den Hengel stuurde, kijk op 

https://www.opmeer.nl/boeren-vragen-aandacht-voor-de-gevolgen-van-het-stikstofbeleid