Koggenland zet grote stap op weg naar HOED

Nieuws
Wethouder Rosalien den Dolder (l) met Eline de Vries van Apotheek West-Friesland.
Wethouder Rosalien den Dolder (l) met Eline de Vries van Apotheek West-Friesland. (Foto: Aangeleverd)

KOGGENLAND - De gemeente Koggenland, HWF (Huisartsenorganisatie West-Friesland), Apotheek West Friesland en Stichting Kinderopvang West-Friesland hebben met het ondertekenen van een intentieovereenkomst een officiële stap gezet om de haalbaarheid en realisatie van een HOED (huisartsen onder één dak) met een apotheek en aangrenzende kinderopvang samen te onderzoeken. Wethouder Rosalien van Dolder ondertekende samen met Helma Gram, directeur-bestuurder HWF de intentieovereenkomst voor de HOED. Later deed zij dit ook met Eline de Vries, eigenaar van Apotheek West Friesland en met bestuurder Marjan Terpstra van Stichting Kinderopvang West-Friesland.

Gemeente, huisartsen, apotheek en kinderopvang ondertekenen intentieovereenkomst

De gemeente werkt aan de herontwikkeling van locatie Dwingel 6 in De Goorn. Een herontwikkeling waar al belangrijke stappen voor zijn gezet. Zo is er al een stedenbouwkundigplan vastgesteld voor een gebouw van drie lagen met daarin appartementen, een kinderdagverblijf, een HOED en apotheek. Het streven is, ondanks de complexiteit van dit traject, om de ontwikkeling bij de Dwingel snel tot stand te brengen. Dit jaar nog verwacht de gemeente het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen, waarvoor in oktober een informatieavond zal worden georganiseerd. De start van de bouw staat gepland voor het jaar 2024.

Officiële stap

Met de ondertekening van de intentieovereenkomst is een officiële stap gezet om de haalbaarheid en realisatie te onderzoeken of er een HOED met 4 huisartspraktijken, een apotheek en kinderopvang kan komen. Om zo de herontwikkeling op deze kansrijke en waardevolle plek concreet vorm te geven. In de intentieovereenkomst staan afspraken over hoe de gemeente, HWF, apotheek en kinderopvang samen onderzoek doen naar de ruimtelijke, de juridische, de maatschappelijke en financieel-economische haalbaarheid. Wethouder Van Dolder: “Dit is een officiële en belangrijke stap in het proces waar we al langere tijd met elkaar aan werken. We gaan samen een optimale invulling geven aan het nieuwe gebouw, wat voor inwoners een belangrijke maatschappelijke locatie zal worden.” 


Helma Gram (r) ondertekende namens de Huisartsenorganisatie West-Friesland. - (Foto: Aangeleverd)

Helma Gram, directeur-bestuurder HWF vult haar aan: “Met het tekenen van deze intentieovereenkomst is een belangrijke stap gezet in de samenwerking om de toegankelijkheid van de huisartsenzorg in de gemeente te waarborgen. Het is fijn dat er nu, na een lange periode van overleg, concrete stappen worden gezet in deze urgente kwestie. We kijken uit naar een toekomstbestendige huisvesting waar de huisartsen goed kunnen werken aan de gezondheid van de patiënten.” 

“En met daarbij een moderne uitgebreide apotheek, waar patiënten voor meer dan alleen voorgeschreven medicatie terecht kunnen, deze bundeling van diensten en specialismen is voor patiënten ontzettend handig”, zegt Eline de Vries van Apotheek West Friesland. 


Wethouder Den Dolder met Marjan Terpstra van de Stichting Kinderopvang West-Friesland. - (Foto: Aangeleverd)

Combinatie van diensten op één locatie

De vier huisartsenpraktijken uit Avenhorn, Ursem, Berkhout en Spierdijk hebben de intentie om zich samen te gaan vestigen in het gebouw aan de Dwingel. De huisartsen werken al samen binnen huisartsengroep De Waterling. Apotheek West Friesland heeft de intentie om op deze locatie samen met deze toekomstige HOED een fysieke apotheek te openen. Stichting Kinderopvang West-Friesland heeft de intentie om op deze locatie kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar te starten. 

“Deze centrale en kansrijke locatie is de geschikte plek om een kinderopvanglocatie te starten, die wij als organisatie verder vorm willen geven met de andere partijen. We zijn daarom blij dat de samenwerking steeds concreter en inhoudelijker wordt, ook door deze intentieovereenkomst te tekenen”, aldus Marjan Terpstra van Stichting Kinderopvang West-Friesland.

De ontwikkelingen van deze locatie zijn te volgen op www.koggenland.nl/locatie-jozefschool.