Uitkomsten enquête Opmeer: ‘Waar staat je gemeente’

Nieuws
 Burgermeester Gerard van den Hengel van Opmeer.
Burgermeester Gerard van den Hengel van Opmeer. (Foto: Marcel Rob)

OPMEER - De gemeente Opmeer vindt het belangrijk om te weten wat haar inwoners van de gemeente vinden. Daarom viel afgelopen zomer bij zo’n 2.500 inwoners de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ in de brievenbus. In deze enquête werden vragen gesteld als: is Opmeer een prettige plek om te wonen en zijn er bijvoorbeeld voldoende voorzieningen? Wat gaat er goed en waar kan de gemeente verbeteren?

De burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ wordt iedere twee jaar uitgevoerd. De 2.500 adressen zijn een selectie van alle inwoners van de gemeente van 18 jaar en ouder, waarbij per huishouden maximaal 1 persoon de enquête ontvangt. Dat betekent in de praktijk dat bijna de helft van de huishoudens in Opmeer in de enquête vertegenwoordigd is. 23% van deze huishoudens heeft dit jaar de enquête ingevuld. Dit is ruim voldoende om de peiling representatief te laten zijn. Burgermeester Gerard van den Hengel: “Het is waardevol dat onze inwoners de moeite hebben genomen om ons input te geven. Graag informeren wij nu over de belangrijkste uitkomsten.”

Inwoners wonen naar tevredenheid

Uit de enquête uit 2020 bleek dat inwoners in Opmeer onder andere zeer tevreden zijn over hun buurt als het gaat om (verkeer)veiligheid en voorzieningen. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. Van den Hengel: “Uit de enquête van dit jaar komt opnieuw naar voren dat inwoners graag in gemeente Opmeer wonen. Naast goede voorzieningen is dat ook te danken aan de betrokkenheid en inzet van inwoners van onze gemeenschap. Een mooi compliment voor onze inwoners!”

Dienstverlening in ontwikkeling

De dienstverlening vanuit de gemeente wordt, net als de vorige keer, gewaardeerd met een 6,6. Landelijk daalt dit cijfer, maar in Opmeer is dit stabiel gebleven. De burgermeester: “Het door ontwikkelen van de dienstverlening staat bij ons hoog op de agenda. Door binnen de organisatie beter met elkaar af te stemmen, kunnen vragen sneller worden beantwoord. Ook kunnen steeds meer aanvragen en hulpvragen digitaal worden gedaan. Het is fijn om te zien dat onze inwoners dat waarderen. Wij realiseren ons ook dat er altijd verbeterpunten zijn. Daar gaan we mee aan de slag.”

Verbetering mogelijk

Eén van de belangrijkste uitkomsten van de enquête is dat inwoners graag meer betrokken willen worden door de gemeente. Men vindt het belangrijk dat de gemeente doet wat ze zegt, en luistert naar haar inwoners. “Uit de enquête blijkt dat een derde van onze inwoners vindt dat zij voldoende kunnen meedenken met de plannen in de gemeente. Dit percentage willen we verhogen, zodat alle inwoners zich gehoord voelen. Daarom is binnen de opgave ‘Bereikbaar bestuur’ burgerparticipatie een speerpunt. Want 72% van de inwoners geeft aan mee te willen denken en participeren; het merendeel bij voorkeur op een digitale manier,” aldus Van den Hengel.

Vervolgstappen

Burgemeester: “Dit zijn de opvallendste maar tegelijk slechts enkele punten die uit de burgerpeiling naar voren komen. De komende periode gaan we kijken met welke punten we aan de slag kunnen. Sommige zaken kunnen we direct oppakken. Andere vraagstukken vragen meer uitwerktijd. Via berichten in deze krant en op onze website, houden wij u op de hoogte.”