Tijdelijk Noodfonds Energie is open

Nieuws
Het Noodfonds Energie is opnieuw beschikbaar om huishoudens te helpen bij het betalen van een deel van hun energierekening.
Het Noodfonds Energie is opnieuw beschikbaar om huishoudens te helpen bij het betalen van een deel van hun energierekening. (Foto: Shutterstock)

REGIO - Het Noodfonds Energie is opnieuw beschikbaar om huishoudens te helpen bij het betalen van een deel van hun energierekening. Deze ondersteuning is bedoeld voor mensen wiens energiekosten een aanzienlijk deel van hun inkomen uitmaken en die voldoen aan de gestelde voorwaarden van het fonds. 

Hoe werkt het Noodfonds?

Huishoudens moeten voldoen aan de volgende drie criteria om in aanmerking te komen voor hulp van het Noodfonds: 

- Het huishouden mag niet meer bedragen dan 200% van het sociaal minimum, wat neerkomt op een bruto-inkomen van minder dan €3.200 per maand voor alleenstaanden of €4.480 per maand voor samenwonenden, inclusief 8% vakantiegeld.

- Het huishouden heeft een energiecontract voor gas, stroom of stadswarmte. De naam voor de aanvraag moet overeenkomen met de naam op het energiecontract.

- De energierekening van de leverancier moet hoger zijn dan 8 tot 10 procent van het bruto-inkomen per maand.

Noodfonds Energie aanvragen

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan kunnen huishoudens een aanvraag indienen voor ondersteuning via de website van het Noodfonds Energie: www.noodfondsenergie.nl. Je krijgt vanaf het moment dat je aanvraag is goedgekeurd zes maanden steun. Voor hulp bij het invullen van de formulieren kan men contact opnemen met de formulierenbrigade of mail naar seniorenNKL@ziggo.nl (tel. 0229 201519).