Grote verschillen in gemeentelijke lasten, ook tussen Medemblik, Koggenland en Opmeer

Nieuws
De verschillen in rioolheffing zijn moeilijk verklaarbaar.
De verschillen in rioolheffing zijn moeilijk verklaarbaar. (Foto: Slimster.nl)

REGIO - Onlangs zijn de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen weer op de mat gevallen. En dat je in een duurdere woning meer OZB betaalt moge bekend zijn. Maar de kosten voor afval laten ophalen en de wc doorspoelen: die zijn toch overal gelijk? Nou, niets is minder waar. Een analyse van duurzaamheidsplatform Slimster.nl toont grote variaties in gemeentelijke heffingen op basis van recent gepubliceerde data van onderzoeksinstituut COELO. Ook tussen de gemeenten Medemblik, Koggenland en Opmeer zijn aanzienlijke verschillen te zien.  

Gemeentelijke belastingen Medemblik

In Medemblik betaalt een meerpersoonshuishouden €553 aan gemeentelijke lasten in 2024:
- Afvalstoffenheffing: €341 (0%)
- Rioolheffing: €212 (+3,0%)

Een eenpersoonshuishouden is in totaal €452 kwijt:
- Afvalstoffenheffing: €241 (0%)
- Rioolheffing: €212 (+3,0%)

Voor huishoudens met een koopwoning komt hier nog gemiddeld €552 onroerendezaakbelasting (OZB) bij.

Gemeentelijke belastingen Opmeer

In Opmeer betaalt een meerpersoonshuishouden €725 aan gemeentelijke lasten in 2024:
- Afvalstoffenheffing: €459 (+8,0%)
- Rioolheffing: €266 (+7,1%)

Een eenpersoonshuishouden is in totaal €603 kwijt:
- Afvalstoffenheffing: €337 (+8,0%)
- Rioolheffing: €266 (+7,1%)

Voor huishoudens met een koopwoning komt hier nog gemiddeld €575 onroerendezaakbelasting (OZB) bij.

Gemeentelijke belastingen Koggenland

In Koggenland betaalt een meerpersoonshuishouden €507 aan gemeentelijke lasten in 2024:
- Afvalstoffenheffing: €405 (+2,0%)
- Rioolheffing: €102 (+4,0%)

Een eenpersoonshuishouden is in totaal €404 kwijt:
- Afvalstoffenheffing: €301 (+2,0%)
- Rioolheffing: €102 (+4,0%)

Voor huishoudens met een koopwoning komt hier nog gemiddeld €413 onroerendezaakbelasting (OZB) bij.

Gemeentelijke heffingen

In twee Noord-Hollandse gemeenten zijn gezinnen meer dan €800 euro per jaar kwijt aan deze twee gemeentelijke heffingen. Dat is naast Wijdemeren ook Bloemendaal. De gemeenten Waterland, Ouder-Amstel, Koggenland en Zandvoort houden de schade rond de 500 euro. Op onderstaande kaart is te zien hoe de kosten verdeeld zijn. Klik op de afbeelding voor een interactieve weergave

Kosten voor afval niet overal hetzelfde

De hoogste afvalstoffenheffing betalen inwoners van de gemeente Bloemendaal (522 euro per jaar). Dat staat in schril contrast met de 289 euro die gezinnen in Dijk en Waard moeten betalen. Pascal van de Beek van Slimster geeft een mogelijke verklaring: “In de ene gemeente wordt restafval bijvoorbeeld nog ‘gewoon’ opgehaald, terwijl je in de andere gemeente naar de ondergrondse container moet en per keer betaalt. Ook verschilt het bijvoorbeeld sterk of en hoeveel bouwafval je per jaar ‘gratis’ mag wegbrengen of laten ophalen. De kosten zijn ook afhankelijk van de milieustraat van de gemeente. Zo kun je in de ene gemeente ‘gewoon’ alles kosteloos brengen, terwijl je in een andere gemeente per soort afval extra moet betalen. Al met al kun je de afvalstoffenheffing in de ene gemeente dus niet een-op-een afzetten tegen de andere gemeente.”

Slimster pleit ervoor dat gemeenten de afvalstoffenheffing inzetten als stimulans voor verduurzaming. Van de Beek: “Met een variërend tariefsysteem beloon je inwoners die minder afval produceren en actief recyclen. Dit stimuleert niet alleen milieubewustzijn, maar zorgt ook voor besparingen voor de inwoners zelf. Precies waar wij ons voor inzetten.”

Verschillen in rioolheffing moeilijk verklaarbaar

Bij de rioolheffing - de kosten om afvalwater weg te spoelen - zou je tot slot minder grote verschillen verwachten. In de ene gemeente doucht of toiletteert men immers niet significant meer dan in de andere. Toch betaalt een huishouden in Wijdemeren 367 euro per jaar, terwijl een huishouden in Koggenland slechts 102 euro kwijt is. Een sluitende verklaring is moeilijk vast te stellen. Van de Beek van Slimster doet toch een suggestie: “Het kan bijvoorbeeld zijn dat een gemeente recent veel heeft geïnvesteerd in het rioleringssysteem, wat de kosten opdrijft. Zo zie je bijvoorbeeld in Wijdemeren een tariefstijging van liefst 56 procent ten opzichte van 2023. Daarnaast kunnen de onderhoudskosten in waterrijke of dunbevolkte gebieden hoger zijn.”