Klimaatburgemeester Rik Smit zoekt medestanders om woningen te verduurzamen

Nieuws
Rik Smit heeft zijn eigen woning al verduurzaamd.
Rik Smit heeft zijn eigen woning al verduurzaamd. (Foto: Rodi Media/MvS)

LANDSMEER - Wie zijn woning isoleert, doet aan waardevermeerdering én beperkt aanzienlijk het warmteverlies. “Dit soort inzichten moeten gaan leven en daarom gaan we ze verder uitwerken”, aldus Klimaatburgemeester Rik Smit. 

Maandag 16 januari besprak hij met enkele enthousiaste buurtgenoten zijn ambitie. Het resultaat na anderhalf uur overleg was dat die ambitie in de steigers stond. Nu is het zaak de steigers te bemannen en te ‘bevrouwen’. De ambitie van deze Klimaatburgemeester is om over vierentwintig maanden een uitgewerkt plan te hebben liggen hoe de witte woningen tussen De Gouwe en het winkelcentrum zo kunnen worden aangepakt dat duidelijk is of en zo ja hoe het haalbaar wordt om hiervan een ‘nul-op-de-meter-woning’ te maken.  

Om dit plan gerealiseerd te krijgen, is volgens Smit allereerst een besef van gemeenschappelijk belang nodig. “Het besef dat wonen een onderdeel is van een duurzame manier van leven. Waarbij duurzaam heel simpel gezegd, betekent dat jouw manier van leven geen schade toebrengt aan hoe volgende generaties kunnen leven. Door dit te combineren met slim omgaan met financiële keuzes profiteer je hier uiteindelijk ook zelf meteen van.” 

Het plan van aanpak is op dit moment onderverdeeld in vijf deelgebieden: Kennis, Beleid, Financiën, Praktijkervaringen,  Marketing en Communicatie.  

Kennis 

“We zijn bezig om een onderzoek op te zetten hoe je het warmteverlies van een woning optimaal kunt beperken. Dat dit financieel slim is in een tijd waarin de prijs van energie een groter deel van je maandbudget opeet, is eigenlijk een overbodige opmerking”, aldus Rik Smit. “Heel concreet zoek ik nog iemand met echt goede kennis van Excel, zodat we een bestaand en succesvol rekenmodel kunnen vertalen naar deze woningen. Maar er is ook kennis nodig over ventilatie en andere energiebronnen naast het gebruik van materialen voor isolatie. Waar is die kennis beschikbaar? Wat is er al aan kennis aanwezig bij de energiecoaches van Landsmeer? Wie heeft er contacten met opleiders of instellingen? Hoe halen we deze kennis aan boord?” 

Beleid 

Dit burgerinitiatief is ook bedoeld om het beleid van de gemeente Landsmeer te voeden. Dit project is als een concrete vraag aan de gemeente hoe zij dit wil steunen in de vorm van beleid. “In de vijftig jaar dat deze woningen bestaan, is het dakterras al bij een groot aantal vervangen door een extra binnenruimte. De eenheid, alle woningen hebben een dakterras, maakte plaats voor diversiteit. Zonder diversiteit in bijvoorbeeld dikte van de gevel toe te staan, is het niet reëel te verwachten dat de gevel in voldoende mate geïsoleerd kan worden. Dit vraagt beleid van de gemeente. Naar verwachting zullen er meer aanpassingen nodig zijn om deze belangrijke overgang van energie-oude-stijl naar energie-nieuwe-stijl gerealiseerd te krijgen. Welke dat zijn of worden moet duidelijk worden, zodat de gemeente hier beleid op kan maken.”  

Financiën 

Het uitvoeren van een plan vraagt tijd van mensen, energie en geld. Na deze uitvoering komt de fase waarin de individuele eigenaar/bewoner zich zal moeten afvragen welke maatregelen hij of zij wil treffen. Ook dat zal gepaard gaan met het uitgeven of aantrekken van geld. “We willen ieder mogelijk fonds kunnen benutten. Dus is het van belang dat iemand die fondsen en voorwaarden in kaart brengt.”

Praktijkervaring 

Graag komt Rik Smit in contact met mensen die al stappen hebben gezet. “Het delen van die praktijkervaring is heel belangrijk. Daarmee kunnen we veel sneller van theorie overschakelen naar de praktijk. Wie is bereid zijn verhaal te doen? Wie vindt het leuk om deze mensen te bezoeken en te spreken? Kan de LOL hierin een rol spelen? In de vorm van een periodiek item? Uiteindelijk is het de bedoeling na twee jaar leren, ontdekken, formuleren en uitwerken, dat dit project als meerwaarde oplevert dat je het plan van aanpak ook in andere delen van de gemeente kunt toepassen.” 

Marketing en communicatie 

Communicatie blijft een sleutelrol spelen. “Zodat wat we intern aan kennis en aan plan van aanpak ontwikkelen daar bekend gemaakt kan worden, waar over beleid en financiën beslist wordt. Communicatie en marketing zijn het cement tussen de stenen. We zoeken een goede verbinder. Iemand die strategisch kan denken, goede contacten heeft en dit deel van de kar wil trekken of aansturen. We hebben de kans om met elkaar iets unieks te realiseren door dit project zo uit te werken dat het de goede samenwerking symboliseert tussen het belang van de burger, het belang en de rol van de gemeente en daarmee de goede invulling van een duurzaam beleid. Daarom zijn we ook heel blij dat het Kompas dit onderkent en dit ziet als belangrijk regionieuws.” 

Oproep 

Herken jij jezelf als een van de mensen die op een deelgebied van toegevoegde waarde kunt zijn en je wilt inzetten voor dit plan, geef je dan op bij Rik Smit via riksmit@telfort.nl. Je ontmoet er mensen met veel ambitie en enthousiasme. “Samen kunnen we dit realiseren. Kom aan boord. Je bent van harte welkom.”