Burgemeester Léon de Lange: ‘Mét elkaar praten, in plaats van óver elkaar’

Nieuws
Léon de Lange reageert op bewogen week.
Léon de Lange reageert op bewogen week. (Foto: Archieffoto Rodi Media/MvS)

LANDSMEER - Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag blikte burgemeester Léon de Lange terug op een bewogen week, waarin Marion Breij na een motie van wantrouwen aftrad als wethouder en zowel het CDA als GroenLinks uit de coalitie stapte.

De burgemeester stelde dat er in deze situatie alleen maar verliezers zijn. “Daarnaast zie ik een hoop gebeuren. Mensen die elkaar vinden in deze situatie of die juist nog verder van elkaar verwijderd raken. Gebeurtenissen en gevoelens die niet ten goede komen aan de doorontwikkeling van onze gemeente. Ik spreek dan ook de wens uit dat we elkaar spoedig zullen hervinden en de draad weer met elkaar, raad/college en organisatie, kunnen oppakken. Maar ik wil u ook laten weten dat de positieve én kritische geluiden gehoord worden. Geluiden die mij doen beseffen dat we nog een flinke winst kunnen behalen op het gebied van communicatie en samenwerking mét elkaar. Tussen de raad en de ambtelijke organisatie, tussen de raad en het college én tussen het college en de ambtelijke organisatie.”

‘Samen mooie taken vervullen’

De Lange acht dit van groot belang, benadrukte hij. “Ik zie het dan ook mede als mijn taak dat er meer wederzijds inzicht en begrip komt. Dat we samen de mooie taken vervullen die onze samenleving verdient. Ik wil dat een ieder van ons veilig en met plezier kan werken. Hierbij moet iedereen zichzelf in de spiegel kunnen aankijken. En op het moment dat daar - om wat voor reden of bij wie dan ook - twijfel over ontstaat, is het aan mij als burgemeester om daarop te acteren. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om op een integere, veilige, en transparante manier constructief samen te werken aan de toekomst van onze gemeente.”

Kritische blik kan helpen

Een kritische blik kan volgens de burgemeester helpen om vooruitgang te boeken. “Maar, als er een gevoel van onvrede heerst, meld dit dan bij het college van b&w, zodat het op de juiste manier kan worden opgepakt. Laten we vooral mét elkaar praten, in plaats van óver elkaar. Ook onze inwoners zien en ervaren de onrust die er op dit moment heerst. Dit terwijl zij juist willen zien hoe de ambities en plannen tot uitvoer worden gebracht. Kortom, laten we met elkaar - en met elkaar bedoel ik alle betrokkenen die ik vanavond heb genoemd - het vertrouwen in elkaar herstellen, en werken aan de ambities en wensen die we hebben voor onze inwoners. We zitten hier immers op deze plek, allemaal op een eigen manier en met eigen ideeën, omdat we het beste willen voor de inwoners. Nu is de tijd aangebroken om samen weer vooruit te kijken en voortgang te boeken.”

Respectvol met elkaar omgaan

Tot slot deed de burgemeester een beroep op iedereen om respectvol met elkaar om te gaan. “Scherpte in het debat is belangrijk, maar geen persoonlijke verwijten, geen huidige of vroegere raadsleden/bestuurders/ambtenaren of wie dan ook met naam en toenaam betichten van zaken waar zij zich niet tegen kunnen óf zouden hoeven verdedigen. Ik vraag u zich te beperken tot wat er werkelijk toe doet in discussies, om de ambities en plannen voor onze inwoners te bewerkstelligen.”