Raadslid Lex Raymakers gaat verder als eenmansfractie

Nieuws
Lex Raymakers.
Lex Raymakers. (Foto: Aangeleverd)

LANDSMEER - Raadslid Lex Raymakers splitst zich af van zijn partij Lokaal Landsmeer en gaat verder als eenmansfractie onder de naam Lijst Raymakers. 

Na de vorig jaar behaalde winst van Lokaal Landsmeer in de verkiezingen is Lex Raymakers voor deze partij als raadslid benoemd. Nu gaat hij zelfstandig verder. Dat heeft hij na een turbulent en een bewogen jaar besloten. Hij geeft aan dat het niet op de inhoud stuk loopt, maar vooral op strategie én vorm.

Hij stelt dat hij meermaals heeft aangegeven dat er duidelijker gecommuniceerd moet worden, er betere afstemming plaats moet vinden binnen de partij én dat het transparanter moet. Binnen de partij zijn volgens hem al langere tijd onoverkomelijke verschillen van mening; niet over het wat maar wel over het hoe, over strategie én vorm.

Raymakers stelt dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van de campagne, het verkiezingsprogramma, het coalitieprogramma én moties en amendementen. Daarnaast heeft hij zich ook ingezet om de partij te professionaliseren. “Dat het dan stuk loopt op interne communicatie, strategie en vorm is heel zuur”, zegt hij. 

Hij betreurt de gang van zaken en vind het jammer dat hij deze keuze moet maken, maar ziet geen andere mogelijkheid meer. Raymakers zal verder gaan als eenmansfractie. Hij staat nog steeds achter het programma van Lokaal Landsmeer, maar zal op zijn eigen manier invulling geven aan de verwezenlijking hiervan. Raymakers: “Ik zal me blijven inzetten voor alle speerpunten van het verkiezingsprogramma van Lokaal Landsmeer en zal ook constructief meewerken aan alle voorstellen die bijdragen aan het verwezenlijken van die speerpunten.”