Rechtszaak tegen burgemeester De Lange

Nieuws
Léon de Lange staat vanmiddag voor de rechter
Léon de Lange staat vanmiddag voor de rechter (Archieffoto Rodi Media/MvS)

LANDSMEER - Burgemeester Léon de Lange staat morgenmiddag om drie uur voor de kantonrechter in Zaandam. Positief Landsmeer heeft een kort geding tegen hem aangespannen met als eis dat het rapport naar aanleiding van het onderzoek naar het gedrag van voormalig wethouder Marion Breij wordt ingetrokken en herzien. Het rapport is volgens de partij onvolledig en eenzijdig.

door Marcel van Stigt

Met de aangekondigde beëdiging van wethouders door de gemeenteraad op maandag 3 april leek een eind te komen van de onrust binnen de Landsmeerse politiek. Het is ijdele hoop. Fractievoorzitter André la Fontaine van Positief Landsmeer had al eerder aangegeven dat hij het niet eens is met het onderzoeksrapport en zet zijn woorden nu om in daden. Hij sleept De Lange voor de rechter. De resultaten van het onderzoek, in opdracht van de burgemeester uitgevoerd door bureau Necker van Naem B.V., hebben er mede toe geleid dat Marion Breij onder de druk van een motie van wantrouwen is afgetreden.

Positief Landsmeer neemt dit hoog op en hoopt de kantonrechter ervan te overtuigen dat het onderzoeksrapport moet worden ingetrokken. Dat eist ze in kort geding. Er moet volgens de partij een herzien rapport komen dat in de gemeenteraad moet worden besproken. Er kan volgens Positief Landsmeer daarom geen sprake van zijn dat er op 3 april een nieuw college wordt geïnstalleerd. 

De actie van André La Fontaine wordt binnen Landsmeerse politiek niet door iedereen gesteund. De raadfracties D66, VVD, GroenLInks, CDA en PvdA verklaren in een gezamenlijk statement hier afstand van te nemen: ‘Tot onze verbijstering en met afschuw hebben we vernomen dat Positief Landsmeer, vertegenwoordigd door de heer A.S.A. La Fontaine, onze burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad in kort geding heeft gedagvaard. Het moedwillig beschadigen van de gemeente en haar vertegenwoordigers zonder enige feitelijke grondslag, dient geen enkel doel, laat staan het belang van onze inwoners. Het heeft ook niets met democratie te maken. Laat ons vooral doen waarvoor we gekozen zijn.’ Ze roepen La Fontaine op hiermee te stoppen.

Burgemeester Léon de Lange laat in een persverklaring weten teleurgesteld te zijn over de ontstane situatie. ‘Met name omdat daarmee opnieuw energie en aandacht wordt afgeleid van waar het werkelijk over zou moeten gaan, het beste voor de inwoners van Landsmeer. Het debat over de situatie en de maatregelen die genomen moeten worden voor een stevige en transparante bestuurscultuur hoort thuis in de gemeenteraad en niet in de rechtszaal.’

De burgemeester ziet de stap van Positief Landsmeer naar de rechter als ‘exemplarisch voor de situatie van het bestuur in Landsmeer. Het bestuur van Landsmeer met gemeenteraad en college van B&W werkt op basis van vertrouwen samen voor het belang van de inwoners. Door de overgrote meerderheid wordt positief gewerkt aan onderlinge samenwerking en vertrouwen. Een enkeling legt zich niet neer bij goede democratische besluiten en schendt spelregels die wettelijk en lokaal gelden.’