In gesprek met wethouder Jacobien van Boeijen: een nieuwe inrichting voor Havenzathe

Nieuws
Wethouder Jacobien van Boeijen in de wijk.
Wethouder Jacobien van Boeijen in de wijk. (Foto: Vincent de Vries)

LANDSMEER - In het hart van Landsmeer ondergaat de wijk Havenzathe een ingrijpende transformatie. Wethouder Jacobien van Boeijen deelt met ons de plannen en de voortgang van dit omvangrijke herinrichtingsproject, waarbij bewoners betrokken worden.

Door: Oesha van Dijk

“Het Masterplan laat eigenlijk de hoofdlijnen zien van wat wij met de bewoners hebben bedacht over het groen, het parkeren en de bestrating,” vertelt de wethouder. “Dit plan vormt de basis voor het schetsontwerp en de participatie per deelgebied (fase 1 t/m 8). In de wijk verandert er niet veel qua lay-out van de straten. Maar wat wel zichtbaar zal zijn is de verandering van het groen en de bestrating.”

De veranderingen zijn niet slechts cosmetisch. Havenzathe, een wijk uit de jaren ‘70, kampt met een verouderd rioleringssysteem dat toe is aan vervanging. Jacobien licht toe: “Om van een nood een deugd te maken, hebben we besloten om de straten van Havenzathe opnieuw in te richten. Dus nieuwe bestrating, nieuwe bomen en struiken, aanpassing van speeltuintjes en betere parkeerplekken.”

Bewonersparticipatie 

Kenmerkend van dit herinrichtingsproject is en blijft de nauwe samenwerking met de bewoners van Havenzathe. Jacobien benadrukt het belang van hun input: “We hebben meerdere sessies in de wijk georganiseerd met alle bewoners om samen het Masterplan vorm te geven. De inbreng van de inwoners die haalbaar was, hebben we zoveel mogelijk verwerkt in het Masterplan, de keuzes zijn afgestemd tijdens de bijeenkomsten.” Maar luisteren naar bewoners betekent niet altijd het honoreren van elke suggestie. “Ja zeker hebben we geluisterd naar hun feedback, maar niet alle suggesties, wensen of soms zelfs eisen waren haalbaar,” geeft Jacobien aan. “We hebben alle gemaakte keuzes teruggekoppeld aan de bewoners.”

Op weg naar vernieuwing

De herinrichting verloopt in fases, en momenteel bevindt Havenzathe zich in fase 2. “We zijn nu bezig met de omgeving van de Burgweg,” licht Jacobien toe. “Eerst pakken we Engelenburg aan, dan Doornenburg, daarna Drakenstein en Zwaansburg. Dat zou volgens planning in de zomer klaar moeten zijn.”

De wethouder erkent dat er leermomenten waren in vorige fases. “Voor de gemeente is dit een heel, heel groot project. Wat we in fase 1 hebben geleerd passen we nu toe. Zo gaan we meer tijd steken in het onderhouden van nieuwe beplanting zodat het goed kan aanslaan, ook in droge zomers.”

Fase 2

De specifieke werkzaamheden in fase 2 omvatten het vervangen van oude rioolbuizen voor nieuwe. Jacobien wijst op de uitdagingen: “De uitdagingen liggen vooral in het werk dat plaatsvindt in de voortuinen. Daar staan soms grote bomen in met veel wortels, die de riolering op eigen terrein in sommige gevallen heeft beschadigd. De gemeente herstelt de riolering daar dan uit coulance” Ze benadrukt ook dat enige overlast onvermijdelijk is”

Bereikbaarheid en overlast

Jacobien: “We kunnen de overlast door graafwerkzaamheden en de tijdelijk beperkte bereikbaarheid met auto’s niet voorkomen. We zorgen ervoor dat woningen te voet altijd bereikbaar zijn voor de bewoners. En natuurlijk geldt dat ook voor hulpverleningsdiensten, die moeten er ook altijd bij kunnen.”

Klimaatverandering

“Uiteindelijk wordt Havenzathe een opgefriste wijk met optisch meer ruimte voor de fietsers,” geeft Jacobien aan. “Verkeer op de Burgweg wordt afgeremd door enkele drempels te plaatsen. En met de nieuwe riolering die is aangepast aan klimaatverandering door gescheiden opvang van hemelwater en afvalwater is er minder kans dat straten blank komen te staan.”

Tekst gaat door onder de foto


 “We hebben meerdere sessies in de wijk georganiseerd met alle bewoners om samen het Masterplan vorm te geven’’ - vincentdevriesfoto.nl. 

Beplanting

Jacobien wijst op de duurzaamheidsaspecten: “Er zijn door de keuze van de beplanting meer mogelijkheden voor biodiversiteit aan planten, vlinders en beestjes. We hebben onder andere duurzame grondstoffen gebruikt en we hebben ook klimaat adaptieve maatregelen getroffen, zoals de aanleg van een wadi in Stoutenburg.” Jacobien gaat verder: “Bomen die op het riool tracé staan, moeten we verwijderen, maar we plaatsen daarvoor nieuwe bomen terug. Woensdag 6 december bijvoorbeeld planten we twee bomen langs de sloot bij Doornenburg, en zeven langs de Burgweg.”

Enquêtes en inloopbijeenkomsten

Bij het vormgeven van gedetailleerde herinrichtingsplannen per fase staat burgerparticipatie centraal. Per deelgebied organiseert de gemeente enquêtes en inloopbijeenkomsten, waarbij specifiek wordt ingegaan op de keuze van bomen en de inrichting van speeltoestellen. Hiermee krijgen bewoners de kans om hun stem te laten horen en directe invloed uit te oefenen op de toekomst van hun buurt.

Communicatie met inwoners

“Hoe wordt de communicatie met de inwoners van Havenzathe onderhouden gedurende het project, en zijn er middelen beschikbaar om hen regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen?” vragen we tot slot. Jacobien verzekert: “De bewoners van het deelgebied waar wordt gewerkt, krijgen verschillende bewonersbrieven, voorafgaand aan de twee participatieronden en voor de start van de werkzaamheden. Hierin staat alle informatie die ze nodig hebben.”

“Zodra de aannemer aan de gang gaat voor de deur van bewoners, informeert hij de bewoners ook door middel van een brief. Verder hebben we op de website van de gemeente een projectpagina waar alle informatie staat. Als er belangrijke informatie is waarvan de bewoners op de hoogte moeten zijn, dan communiceren we via de nieuwsbrief en social media en natuurlijk via Nieuwsblad Landsmeer. En verder is de uitvoerder altijd aanspreekbaar voor bewoners tijdens de werkzaamheden.” Op deze manier hoopt de wethouder duidelijkheid te verschaffen aan de bewoners van Havenzathe. Met als doel samen verder te bouwen aan een fijne wijk.