Fusie Oostzaan, Landsmeer en Wormerland tóch weer bespreekbaar

Nieuws
De gemeenteraad in overleg - afbeelding ter illustratie.
De gemeenteraad in overleg - afbeelding ter illustratie. (Foto: Barbara van Wijk)

REGIO - In de commissievergadering van 30 november j.l. verklaarde Bart Baaten (fractievoorzitter VVD) dat hij op eigen initiatief diverse fracties uit de gemeenteraden van Landsmeer en Wormerland benaderd heeft, met medeweten van burgemeester Marvin Polak en daarmee heeft weten te bereiken dat zij nu tóch bereid zijn om de handen ineen te slaan en de mogelijkheid van een fusie of samenwerking te onderzoeken. Een doorbraak. Wormerland heeft zich over deze optie tot nu toe negatief opgesteld, maar is nu toch bereid hierover in gesprek te gaan. Zie het als een eerste verkennende stap.

Door: Barbara van Wijk

Bart Baaten betuigde in de vergadering dat zijn fractie altijd zelfstandigheid het beste middel heeft gevonden om Oostzaan vorm te geven en haar identiteit te behouden. Zelfstandigheid is niet alleen een bestuursvorm, het is een wezenlijk onderdeel van de Oostzaanse identiteit. Vanaf 2021 is het echter duidelijk dat de zelfstandigheid van Oostzaan geen vanzelfsprekendheid meer is. De bestuurskracht is daarna alleen maar verder afgenomen. Er moet nu echt iets gebeuren, anders is Oostzaan straks een wijk van een grote buurgemeente.

Fusiemogelijkheden

Fusiemogelijkheden werden door onderzoeksbureau TwijnstraGudde bestudeerd en in een lijvig rapport verwoord. Vier opties kwamen ter tafel, maar ook werd duidelijk dat de uitdagingen waar OVER-gemeenten voor staan, groter zijn dan de ambtelijke organisatie aankan. Veel woorden zijn hieraan besteed in het rapport, maar voor de VVD is het duidelijk dat zelfstandig blijven geen optie is.

Behoud van identiteit

Wat dan? En hoe? Tijdens het participatietraject heeft ‘de Oostzaner’ aangegeven wat belangrijk gevonden wordt: behoud van de eigen identiteit en een goed voorzieningenniveau. Dit zou dus een uitgangspunt zijn. Welke optie in het TG rapport voorziet hierin? Fusie met een grotere buurgemeente ziet Baaten niet als een fusie, maar als een overname. Weliswaar met voordelen, maar de zaken die de Oostzaners belangrijk vinden, kunnen verloren gaan: eigen identiteit, bestuur op afstand en geen zeggenschap over de eigen leefomgeving en nog veel meer. “Wij willen liever vrij zijn dan comfortabel leven in een gouden kooi,” zegt Baaten.

De andere opties in het rapport zijn bekeken en gewogen, maar de conclusie van de VVD is, dat Oostzaan zou moeten samenwerken met andere kleine groene gemeenten. Eventueel, als dat de beste oplossing blijkt te zijn, een fusie, want het gaat om het doel en niet om het middel.

De deur staat weer open

De meest geschikte optie voor de VVD ‘samenwerking met Landsmeer én Wormerland’, is niet onderzocht omdat deze variant niet kon rekenen op de steun van een van de betrokkenen. Maar nu zijn zowel Landsmeer als Wormerland wél bereid om met ons in gesprek te gaan, zonder daarbij de vorm direct in te kaderen. Grote vreugde hierover! De deur staat weer open! Baaten noemt dit ‘een historische kans’. Deze handschoen moet worden opgepakt. “Laten we de vaart erin houden,” zegt hij en hij bepleit aanvullend onderzoek, waarin alle relevante scenario’s onderzocht worden.

Bron: VVD