‘Wij hebben laten zien oog te hebben voor elkaar’

Algemeen

In zijn vanwege de coronapandemie ook dit jaar opgenomen nieuwjaarstoespraak zegt burgemeester Edo Haan grote waardering te hebben voor ondernemers die met creatieve oplossingen hun winkel of een bedrijf overeind houden. 

Chrit Wilshaus

Een groot applaus verdienen volgens hem ook al die leerkrachten, zorgmedewerkers en vrijwilligers, “die onder moeilijke en steeds wisselende omstandigheden met grote inzet kinderen ontwikkelen, mensen helpen en de samenleving draaiende houden en zo laten zien dat Maassluis een sociale stad is waar iedereen telt.”

Goede hoop

Volgens de eerste burger legt de pandemie, en de huidige lockdown als gevolg van de omikron-variant, een zware druk op de samenleving, worden lontjes korter, nemen tegenstellingen toe, verhardt de samenleving en verminderen tolerantie en onderling respect. “Het is te gek dat mensen in dit land wegens bedreiging beveiligd moeten worden omdat ze hun werk doen. Ook deze prijs van de pandemie is te hoog.” Ondanks al deze negatieve ontwikkelingen, heeft Haan goede hoop dat saamhorigheid en solidariteit daar verandering in kunnen brengen. “Daarvan zijn er in Maassluis voorbeelden genoeg.” En wat de omikron-variant betreft, merkt de burgemeester in zijn videoboodschap op: “We zullen nog een keer de schouders er onder moeten zetten en er voor elkaar zijn. Ik weet zeker dat Maassluis dat gaat lukken. Wij hebben de afgelopen jaren laten zien dat we oog hebben voor elkaar en elkaar niet in de steek gelaten.”

Elkaar weer kunnen ontmoeten

“Ik hoop dat het ons met z’n allen lukt om dit jaar het virus onder controle te krijgen”, aldus burgemeester Haan die benadrukte dat we daar zelf veel aan kunnen doen door ons te laten vaccineren (boosteren) en ons aan de basisregels te houden. Kort samengevat komen die neer op anderhalve meter afstand houden, handen wassen, ventileren, testen en thuisblijven bij klachten. Naast het (gezamenlijk) onder controle krijgen van het virus wordt 2022 volgens de voorzitter van college en raad tevens het jaar waarin verder aan Maassluis wordt gewerkt, we elkaar weer kunnen ontmoeten, sporten en naar werk of school kunnen. “Samen met ondernemers, culturele instellingen en verenigingen in de stad laten wij Maassluis bloeien. In maart met de nieuwgekozen gemeenteraad.

De burgemeester besluit zijn nieuwjaarswens, die te bekijken is op de website en het YouTube-kanaal van de gemeente Maassluis, met alle Maassluizers “veel liefde, geluk en gezondheid” toe te wensen.