‘Stop de bomenkap aan de Kortebuurt in Maassluis’

Algemeen
Afbeelding
(Foto: KNNV afd. Waterweg Noord)

De natuurvereniging KNNV Waterweg-Noord heeft bezwaar gemaakt tegen het kappen van bomen aan de Kortebuurt in Maassluis. “In deze bomen broeden roeken én hun nesten zijn beschermd door de wet. De provincie Zuid-Holland heeft ontheffing verleend om deze bomen te kappen. Begin maart, volgt de uitspraak van de Rechtbank”, aldus de natuurvereniging.

In eerste werd volgens de KNNV vermeld dat het om 66 te kappen bomen ging. “Op een tekening staan echter 90 bomen aangemerkt als ‘te verwijderen’.” De bomen zouden gekapt moeten worden in verband met het verhogen van de kades. “Het Hoogheemraadschap van Delfland wil de kades verhogen en daar dus een hele serie bomen ‘verwijderen’ en een heel mooi stukje Maassluis om zeep helpen.”

De KNNV is van mening dat voordat er tot kap kan worden overgegaan, er gezorgd moet worden voor vervangende bomen van voldoende afmeting in de directe omgeving van de huidige nestplaatsen zodat de roekenkolonie kan blijven bestaan. “Of de kade op een andere manier te versterken zoals elders ook wel is gedaan. De bomen kunnen dan blijven staan.”