Integrale samenwerking en de leefwereld van bewoners staat bij al deze plannen centraal.
Integrale samenwerking en de leefwereld van bewoners staat bij al deze plannen centraal. (Foto: pixabay)

Samenwerking in sociaal domein moet goed georganiseerd zijn

Algemeen

Het college ziet geen meerwaarde in het opstellen van een nieuwe alles omvattende sociaal domeinvisie omdat op dit gebied al heel veel gebeurt.

Chrit Wilshaus

Dat schrijven de portefeuillehouders Corine Bronsveld (CDA) en Sjoerd Kuiper (PvdA) in een raadsinformatiebrief (RIB). Bij de behandeling van de Kadernota op 22 juni vorig jaar werd de motie Bevorderen integraliteit in het sociaal domein aangenomen. Daarin krijgt het college de opdracht om dit te bevorderen en om samen met Rogplus en Stroomopwaarts een integrale visie te ontwikkelen. Daarbij moest samenwerking nadrukkelijk worden nagestreefd.

Hoewel het college destijds aangaf zich te kunnen vinden in de motie en dat nogmaals in de RIB wordt vermeld, wil dat niet zeggen dat B en W staan te trappelen om weer iets nieuws op te tuigen. ‘Wij willen de opgave om integraal te werken liever vormgeven aan de hand van de uitvoering en ervaringen opgedaan in de praktijk. Op die manier kunnen professionals elkaar scherp houden. Wat in het belang is van de inwoners’, schrijven Bronsveld en Kuiper. Ook wil het college van vaker voorkomende knelpunten kunnen leren en (uitvoering van) beleid kunnen aanpassen. Als voorbeeld hoe het zou kunnen noemen ze de inzichten die zijn opgedaan in de Kinderopvangtoeslagenaffaire. Daar is onderzoek naar gedaan en naar aanleiding daarvan zijn aanbevelingen gedaan voor dienstverlening met een menselijker gezicht. Ook de gemeente Maassluis is daarmee aan de slag gegaan.

Belangrijk

De auteurs van de RIB benadrukken dat het sociale domein bestaat uit een breed scala aan voorzieningen voor inwoners. ‘Goede samenwerking tussen verschillende instellingen is cruciaal om het goede te doen voor onze inwoners.’ Daar zijn verschillende uitvoeringsorganisaties bij betrokken. ‘En daarmee is het belangrijk dat de samenwerking goed georganiseerd is en dat de integraliteit wordt bewaakt en versterkt’, vinden Bronsveld en Kuiper, die dat illustreren aan de hand van plannen die zijn ontwikkeld om het beleid en de uitvoering daarvan in het sociaal domein te verbeteren.’ Integrale samenwerking en de leefwereld van bewoners staat bij al deze plannen centraal.

Bouwstenen

Daarbij gaat het om Samen Doen, Koersdocument MVS Jeugdmodel, Uitvoeringsprogramma Wmo Maassluis, Strategische visie en Werk en inkomen MVS en Traject Inwoners in de knel. Samen Doen geeft een overzicht van de ambities en uitgangspunten van het sociaal domein. Zoals het stimuleren van bewoners om actief mee te doen door te werken of door vrijwilligerswerk te verrichten. De ondersteuning die wordt geboden moet volgens het Samen Doen document aansluiten bij de behoeften van de inwoner. Het Koersdocument bevat een aantal bouwstenen maar ook een strategie om zaken te veranderen. ‘De gezamenlijke ambitie is om voor alle kinderen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een goede start en toekomst mogelijk te maken’, staat in de brief te lezen. Die hulp wordt geleverd door mensen die er voor het kind toe doen. Ook kan een beroep gedaan worden op specialisten. Het Uitvoeringsprogramma Wmo Maassluis heeft vooral als doel dat mensen de regie over hun eigen leven kunnen blijven houden. Maar ook om de uitgaven zoveel als mogelijk beheersbaar te houden. Een ambitie uit het programma is om te zorgen voor een professioneel vangnet voor de inwoners die ondersteuning het meest nodig hebben. De Strategische visie Werk en Inkomen MVS geeft richting aan de opdracht van Stroomopwaarts. Een aantal leidende principes is dat de cliënt en de bedoeling altijd voorop staan en dat het aanbod realistisch is. Dat Stroomopwaarts betrouwbaar en transparant is. Bij Traject Inwoners in de knel wordt door onder meer het wijkteam, Rogplus en Stroomopwaarts gezamenlijk gehandeld wanneer meervoudige problematiek speelt. Daarbij wordt nagedacht over structurele oplossingen en over het maken van betere onderlinge afspraken om te voorkomen dat problemen vastlopen. Maar zo stellen Bronsveld en Kuiper: ‘We streven naar een situatie waarin inwoners niet in de knel komen door de uitvoering van beleid.’

Steeds beter laten aansluiten

De gemeente zet volgens de briefschrijvers in op het versterken van de integraliteit in het sociaal domein. In de komende jaren wil het college op basis van de praktijkervaringen het gemeentelijk sociaal beleid steeds beter laten aansluiten bij de hulpvraag, de competenties en de leefwereld van inwoners. Om (steun)raadsleden nader te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein, de lopende projecten en de samenwerking, stellen Bronsveld en Kuiper voor in het vierde kwartaal van dit jaar een themabijeenkomst daarover te organiseren.

Afbeelding
Mischa Koorneef exposeert bij de Open AteLIER Route Algemeen 15 aug, 12:23
Afbeelding
Bestelbus gaat in vlammen op Laan 1940-1945 in Maassluis Algemeen 12 aug, 19:34
Afbeelding
Herdenken einde Tweede Wereldoorlog op 15 augustus Algemeen 12 aug, 08:23
Afbeelding
Maassluizer (51) redt twee jongens uit zee bij Hoek van Holland: opletten op zwemveiligheid blijft belangrijk Algemeen 12 aug, 06:50
Afbeelding
Aan motivatie ontbreekt het George Almarrawi niet Algemeen 11 aug, 08:30
Afbeelding
Kinderen amuseren zich naar hartenlust bij Kids Olympics Algemeen 11 aug, 07:07
Afbeelding
Magic Circus staat garant voor topamusement Algemeen 11 aug, 06:30
Afbeelding
Auto rolt het water in terwijl bestuurder iets afgeeft bij woning Hellingkade Maassluis Algemeen 10 aug, 13:56
Afbeelding
Extra maatregelen tegen droogte (nog) niet nodig Algemeen 10 aug, 07:58
Afbeelding
‘Open ride’ van Fietspromo druk bezocht Sport 9 aug, 15:36
Afbeelding
Orgelconcert door Evan Bogerd in Maassluis Algemeen 9 aug, 12:57
Afbeelding
Queen Mary 2 bezoekt Rotterdam voor het eerst in 10 jaar Algemeen 9 aug, 10:30
Afbeelding
Parklif/ve Festival van start gegaan in het park achter Theater Koningshof Algemeen 8 aug, 18:51
Digitale krant

    Agenda

Het laatste nieuws uit Maassluis

Op Rodi Maassluis volg je het laatste nieuws uit Maassluis. Rodi Maassluis informeert via nieuws, interviews en tips over ontwikkelingen en activiteiten in de buurt en regio.

Nieuws Maassluis

Via onze nieuwsbrief mis je nu geen enkel nieuwtje uit jouw regio. Elke week krijg je het laatste nieuws uit Maassluis in je mailbox.