AWP: ‘Waternatuur en sportvissers gaan heel goed samen’

Algemeen
Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP.
Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP. (Foto: PR)

“Waternatuur en sportvissen gaan heel goed samen”,, zegt Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP. De AWP komt op voor schoon en gezond water. “Daarin hebben we een gedeeld belang met de hengelsport.”

De AWP staat positief tegenover hengelsporters die op verantwoorde wijze hun sport bedrijven en de vis op de juiste manier onthaken zonder dat de slijmlaag van de schubben wordt weggeveegd. “En uiteraard steunen wij de transitie naar loodvrij vissen.” Het waterschap zou de sportvisserij veel actiever kunnen betrekken bij het ecologisch beleid en beheer. De ecologische waterkwaliteit is in Delfland nog steeds onvoldoende. De AWP streeft naar een netwerk van gezonde sloten, die allemaal worden omzoomd door natuurvriendelijke oevers. Ook wil de AWP dat alle gemalen en stuwen standaard vispasseerbaar zijn.

Over de rivierkreeft is de AWP ook duidelijk: die moet intensief worden weggevist, omdat de kreeftjes alles opvreten en kapot maken. Wij vinden ook dat de kreeftenkorf uit de Visserijwet moet worden gehaald, zodat sportvissers via een aparte kreeftenakte toestemming kunnen krijgen om 1 of 2 kreeftenkorven te plaatsen. De Visstands Beheer Commissies (VBC), waarin beroepsvissers, hengel-sporters en het waterschap een paar keer per jaar overleggen, functioneren naar onze ervaring niet voldoende. Terwijl de inbreng en ervaring vanaf de waterkant juist zeer waardevol is. Zo zou het maaibeleid en het baggerbeleid periodiek in de VBC moeten worden geëvalueerd, om vissterfte te voorkomen. Goed voor de natuur en goed voor de hengelsport! 

Hans Middendorp was in zijn jeugd fanatiek hengelaar en is afgestudeerd als als visbioloog. Daarna heeft Hans jarenlang tilapia en meerval gekweekt in Thailand, Kameroen en Bangladesh. Hans Middendorp is vicevoorzitter van de AWP.