Schriftelijke vragen CDA over Koepaardbrug

Algemeen
De Koepaardbrug is voorlopig niet te gebruiken door zwaar (vracht)verkeer.
De Koepaardbrug is voorlopig niet te gebruiken door zwaar (vracht)verkeer. (Foto: CW)

De gemeente liet eind vorige week in een persbericht weten dat de Koepaardbrug tijdelijk ongeschikt is voor zwaar verkeer en gerenoveerd moet worden. Tot die tijd geldt een   gewichtsbeperking voor vrachtverkeer zwaarder dan 45 ton of met een aslast van meer dan 10 ton. Aanleiding voor het CDA Maassluis om schriftelijke vragen te stellen.

Chrit Wilshaus

Het CDA herinnert eraan dat het college in een raadsinformatiebrief van november 2012 meldde dat de Koepaardbrug wordt opgenomen in het Beheerplan beweegbare bruggen en dat bruggen planmatig diepgaand geïnspecteerd en onderhouden moeten worden. ‘Maar ook dat bij renovatie zal worden afgewogen of vervanging niet aantrekkelijker is. In het Beheerplan bruggen 2015-2019 staat geschreven dat de verwachting is dat de koepaardbrug in 2039 moet worden vervangen.’ In het Beheerplan civiele kunstwerken 2021-2025 wordt beschreven dat er voor de Koepaardbrug eerst nader onderzoek gedaan moet worden en dat op basis daarvan een keuze moet worden gemaakt tussen of groot onderhoud, zoals in 2012 gebeurde, of vervangen. Het CDA wil weten wat de gevolgen zijn voor Maassluise bedrijven en bouwlocaties dat de Koepaardbrug tijdelijk ongeschikt is voor zwaar verkeer. Maar ook wat de gevolgen zijn voor de hulpdiensten die van de brug gebruikmaken. ‘Vooral de brandweer rijdt soms met zwaar materieel’, benadrukken de vragenstellers. Een andere vraag is of deze maatregelen ook aanleiding zijn geweest de routes voor de hulpdiensten aan te passen en daar met de veiligheidsregio over te communiceren? Vrachtwagens moeten voorlopig via de A20 en afrit zes omrijden. Het CDA wil weten of die omleiding voor zwaar vrachtverkeer ook op de Rijksweg wordt aangegeven. En wat de aanleiding was tot het nemen van deze maatregelen? Kwamen ze bijvoorbeeld aan het licht tijdens de jaarlijkse reguliere inspectie? Uit opmerkingen van het college trekt het CDA de conclusie dat al gekozen is voor renoveren in plaats van vervangen. Het CDA wil weten of dat zo is.