Weer vragen over situatie Julianalaan

Algemeen
De raad vindt het erg lang duren voordat toezeggingen met betrekking tot de Julianalaan worden nagekomen.
De raad vindt het erg lang duren voordat toezeggingen met betrekking tot de Julianalaan worden nagekomen. (Foto: Archief)

“Geluidsoverlast, trillingen, scheuren in de huizen en verkeershufters die denken dat ze op het circuit van Zandvoort rijden. Bewoners van de Julianalaan pleiten al jaren terecht voor een verlaging van de maximumsnelheid”, aldus Gary Bouwer (Leefbaar Maessluys), dinsdagavond in het Actualiteitenhalfuur.

Chrit Wilshaus

Volgens hem wordt dat streven ondersteund door de conclusies van een bouwkundige opnamerapport en akoestisch onderzoek en ligt er al maanden een principevariant klaar over de nieuwe inrichting van de weg, waar zowel bewoners als het college zich in kunnen vinden. “Inclusief de inrichting als 30-kilometerweg.” Maar volgens Bouwer duurt het erg lang voor er daadwerkelijk iets gebeurt. Ook constateert hij dat ondanks toezeggingen gedaan in een raadsinformatiebrief van eind januari 2022 dat dit medio vorig jaar zou gebeuren de raad niet is geïnformeerd over de herinrichting van de Julianalaan in samenhang met de MFR (Metropolitane Fietsroute). “Leefbaar Maassluis heeft de indruk dat het college het voor zichzelf niet gemakkelijk maakt door de inrichting van de Julianalaan te koppelen aan de MFR en is van mening dat de bewoners van de Julianalaan daar de dupe van zijn.” Verder lijkt het er volgens Bouwer op dat het college door politieke onenigheid het MFR-besluit uitstelt. Over de situatie met de Julianalaan had Bouwer een aantal vragen aan het college. Zoals of de portefeuillehouder het met Leefbaar Maessluys eens is dat het dossier Julianalaan extra complex wordt gemaakt door het aan de MFR te koppelen? Maar ook of het klopt dat hij de aanleg van een zebrapad heeft toegezegd tijdens een gesprek op 21 december 2022? Daarnaast wilde Bouwer van de wethouder weten of het juist is dat hij heeft toegezegd dat de borden adviessnelheid 30 kilometer per uur verplaatst zullen worden omdat ze nu nog op de verkeerde plaats staan. “En waarom staan er geen borden Verboden in te halen en ligt er geen drempel?”

Zebrapad
Wethouder Sjef Evers (VVD) liet weten november vorig jaar in een gesprek met twee bewoners te hebben gezegd dat er nieuwe ontwikkelingen zijn met de MFR. En aan de raad liet hij weten daar binnenkort een thema-avond over wordt gehouden. Zwaar bouwverkeer naar de Kade hoeft volgens hem door bepaalde ontwikkelingen nu niet meer over de Julianalaan te rijden. Een zebrapad zal deze week worden aangelegd. “En van de week wordt het verkeersbord geplaatst, zoals is afgesproken.” Jesse de Jong (D66) gaf aan zich te verbazen over de besluitenloosheid van het college en waarom simpele zaken als het (ver)plaatsen van borden zo lang moet duren. “Fijn dat het nu gedaan wordt maar het kan toch niet zo zijn dat het stuk loopt op kleine uitvoerbare dingen?” Henrike Heijboer (CDA) zei het prettig te vinden dat de borden deze week eindelijk worden geplaatst. “Maar ik betreur het wel dat zowel de bewoners zelf als ook wij als raadsleden zoveel moeite moeten doen om borden geplaatst te krijgen.” En wat het realiseren van zebrapaden betreft, zou het goed zijn als de wethouder zou bevestigen zich aan zijn eigen toezeggingen te zullen houden. Bouwer trok tot slot de conclusie dat het behoorlijk irritant moet zijn voor de bewoners dat het al zo lang duurt voordat er iets geregeld wordt. Evers bekende dat de toezeggingen veel te laat zijn nagekomen. Het aanbrengen van een tijdelijke verkeerdrempel lijkt hij niet te zien zitten.