Activiteiten #SamenzijnwijMaassluis voortgezet en uitgebreid

Algemeen
Kick off van eerdere editie van Maand van de Ontmoeting.
Kick off van eerdere editie van Maand van de Ontmoeting. (Foto: Ada van der Wel)

Het tegengaan van eenzaamheid, het bevorderen van integratie en aandacht voor diversiteit. Dat is waar het in het kort om gaat bij #SamenzijnwijMaassluis. 

Chrit Wilshaus

Bij #SamenzijnwijMaassluis zijn diverse verenigingen, organisaties en ondernemers betrokken. Zij werken gezamenlijk aan het doel om de onderlinge verbondenheid van de inwoners en dus de sociale cohesie in de stad te versterken.

Website
In 2020 is gestart met een website omdat er volgens de collegeleden behoefte was aan een overzicht van verenigingen, organisaties en activiteiten in de stad. De site is bedoeld als community platform waar bewoners en organisaties hun profiel kunnen aanmaken en activiteiten en artikelen plaatsen. Het uiteindelijke doel is om bewoners met elkaar en met alle activiteiten in de stad in contact te brengen. Daarnaast kunnen professionals de sociale kaart en de agenda gebruiken om cliënten te verwijzen of om te wijzen op ontmoetingsmogelijkheden. De website is vorig jaar ruim 19.000 keer bezocht. Borden in de stad, een activiteitenkalender en oproepen in De Schakel en op Facebook zouden daartoe hebben bijgedragen.

Maand van de Ontmoeting
Het programma #SamenzijnwijMaassluis vormt de basis voor de aanpak van eenzaamheid. Zo werd in de meivakantie een Doe-Meemarkt georganiseerd en in oktober was de Maand van de Ontmoeting. Die sloot aan op de landelijke Week tegen Eenzaamheid. Omdat er zoveel activiteitenaanbod was vorig jaar, werd ervoor gekozen om een maand lang extra aandacht te geven aan ontmoeting.

Ansichtkaarten en kletspotten
Verder werd een set ansichtkaarten uitgebracht die op tien plaatsen in de stad gratis verkrijgbaar waren en gretig aftrek vonden. Ook werden op verschillend locaties kletspotten neergezet, grote glazen potten met kaartjes met gespreksonderwerpen. Verder maakten vele organisaties gebruik van de mogelijkheid een bijdrage aan te vragen om bewoners een verrassing te bezorgen. Bijvoorbeeld door ouderen een leuke middag te verzorgen om ze op die manier te laten weten gezien en gewaardeerd te worden.

Lady Anne
Zo’n 50 straten deden mee met Burendag. Op verzoek en een opdracht van Maasdelta is Stichting Present toegevoegd aan het uitvoerend team van Wijk op Maat. Verder is in Sluispolder-Oost een bewonersavond gehouden. Daaruit is een klankbordgroep voortgekomen van ongeveer twintig bewoners. Daarmee zijn vier gesprekken geweest om gezamenlijk tot een wijkuitvoeringsplan voor de komende twee jaar te komen. Daarnaast konden belangstellenden een kijkje nemen op de Lady Anne, in de RIB overigens steevast aangeduid als Lady Ann, terwijl die laatste wel degelijk op de boeg van het schip is aangebracht. Tevens was wie dat wilde welkom op de Open Dag in de voormalige Vliet die nu onder meer als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen dienstdoet. Tot slot: tijdens de zomervakantie werd ook dit jaar weer zes zondagen lang Kids Olympics georganiseerd. Kinderen beleefden er veel plezier aan.

Stimuleren
In hun brief gaan Bronsveld en Kuiper verder in op de plannen met #SamenzijnwijMaassluis voor 2023. Allereerst zal in de eerste helft van dit jaar de website worden vernieuwd en toegankelijker gemaakt. Verder wordt de ansichtkaartenactie vanwege het grote succes vervolgd. Ook schrijven de wethouders bewonerscommissies en andere organisaties te willen blijven stimuleren en ondersteunen om in hun complex of in hun omgeving voor hun doelgroep een momentje van aandacht te creëren. Volgens beide portefeuillehouders dragen organisaties en verenigingen bij aan een sociale basis in de stad waar iedereen aan kan en mag deelnemen. Ook gaat ingezet worden op ontmoeting, wat overal zou kunnen in de stad. Zo worden ook dit jaar weer de Doe-Meemarkt en de Maand van de Ontmoeting georganiseerd. Inwoners krijgen zo, op een laagdrempelige wijze, de gelegenheid kennis te maken met organisaties maar ook om andere inwoners te ontmoeten.

Betere verbinding en samenwerking
Met de klankbordgroep Sluispolder-Oost wordt een wijkuitvoeringsplan opgesteld voor de komende twee jaar. Op basis daarvan blijft de aanpak van deze wijk een vervolg krijgen. ‘Contacten met meer dan gemiddeld actieve inwoners worden verder aangehaald en versterkt. Door hierin te investeren komt de betere verbinding en samenwerking tot stand tussen inwoners van de wijk met de gemeente en andere wijkpartners. Een doorlopend doel is om in te zetten op uitbreiding van het aantal actieve inwoners in zoveel mogelijk straten en buurten. Verder blijft er ook aandacht voor diversiteit, integratie en inclusie’, aldus de briefschrijvers.

Begrip 
De afgelopen jaren is #SamenzijnwijMaassluis een begrip geworden in de stad. Naast de genoemde activiteiten zijn er meer acties en activiteiten georganiseerd. Het brede pakket draagt volgens Bronsveld en Kuiper bij aan verbinding tussen inwoners en organisaties, gaat eenzaamheid tegen en maakt het samen wonen en leven in de stad een beetje aangenamer. ‘Met elkaar zijn we samen betrokken en maken we het verschil.’