Gospelkoor Sing en Swing zoekt enthousiaste zangers

Cultuur
Terry Pratt, Tessa Kleizen, Chesron Ledes en Ingrid Wijnhorst nodigen je graag uit bij hun gospelkoor Sing en Swing te komen zingen!
Terry Pratt, Tessa Kleizen, Chesron Ledes en Ingrid Wijnhorst nodigen je graag uit bij hun gospelkoor Sing en Swing te komen zingen! (Foto: PR)

Bij haar ‘afscheidsfeestje’ - het mocht niks triest moest echt een feestje worden - wilde Marjan Kleizen (moeder van Tessa), die wist dat ze niet veel leven meer over had, graag dat Happy Days zou worden uitgevoerd. Deze song was ook te horen op hun bruiloft. Van het een kwam het ander en inmiddels staat gospelkoor Sing en Swing al behoorlijk in de steigers. Verhaal van een wederopstanding.

Door Chrit Wilshaus

Het gesprek voor deze krant vindt plaats in het Witte Kerkje. De vorm van het gebouw levert trouwens een prachtig akoestiek op, zoals we later zullen horen. Vanavond is er weer een inloopavond waarop belangstellenden kunnen uitproberen of zingen bij het op te richten koor iets voor ze is. Maar eerst hebben we nog even tijd voor een gesprek. “Toen Terry (Pratt, red.) hoorde van het verzoek van mijn moeder, heeft ze de koe bij de horens gevat en is op zoek gegaan naar zangers.” Ter verduidelijking: in het verleden bestond er een tijdje in verschillende bezettingen een gospelkoor waarvan ook het gelegenheidskoortje en zowel Tessa als haar moeder Marjan deel uitmaakten. Evenals Ingrid Wijnhorst. Wat was voor haar eigenlijk de reden gospel te gaan zingen? “Iemand die ik kende op de sportschool vertelde van een gospelkoortje en of ik dat niet leuk vond? Ik liep toen al rond met de gedachte ergens te gaan zingen. Ik vind het supermuziek, wordt er echt blij van. Dus toen Terry mij vroeg voor het gelegenheidsgospelkoor zei ik gelijk ja!”

Muzikale achtergrond

Om de muzikale wens van Marjan Kleizen uit te voeren werd Chesron Ledes benaderd; Angelina Pinas kende hem van een koor dat hij leidt. “De bedoeling was dat ik één repetitie zou doen maar dat werden er meer. “Ik ontmoette toen hele leuke lieve mensen en al doende ontstond het idee om eens te kijken wat we samen verder nog zouden kunnen doen.” Chesron vertelt verder een muzikale achtergrond te hebben en vanaf zijn zevende, hij is nu 31, bij koren gezongen te hebben. “Ik heb een katholieke achtergrond en heb als kleine jongen gregoriaans gezongen. Op een gegeven moment is dat overgegaan in meer gospelachtige muziek.” De leiderschapstalenten van Chesron bleven niet onopgemerkt. “Zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. Ik heb geen muziek gestudeerd, ben docent aardrijkskunde. Muziek is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby van me; ik beschouw het als mijn tweede baan.” Op dit moment is Chesron dirigent van vijf verschillende koren, allemaal met een Christelijke grondslag. “Hij doet het super, toen hij erbij kwam, spatte de energie ervan af”, vult Ingrid aan.

Toegankelijk voor iedereen

“Ik denk dat gospel muziek is met een boodschap van blijdschap, troost, bemoediging, vreugde. Dat komt niet alleen tot uiting in woorden maar ook in melodie en harmonie, kortom in de hele muziek. Ik denk dat de combinatie positieve boodschap en samen zingen, maakt dat gospel anders is dan bijvoorbeeld het zingen van gezangen of psalmen. Het mooie van gospel is bovendien, dat het toegankelijk is voor iedereen. Iedereen mag eraan proeven, mag ervan smullen en ermee doen wat hij of zij wil.” En Terry reageert dat meezingen bij een gospelkoor ook kan als je niet gelovig bent. “De energie die je krijgt, alleen al door het zingen met elkaar.” Op te richten gospelkoor Sing en Swing is trouwens niet verkondigend of aan een kerk verbonden. Ingrid: “Iedereen die met ons mee wil zingen, is welkom. Het enige is natuurlijk dat de muziek je moet liggen.”

Vijftien

Om zangliefhebbers met gospelkoor Sing en Swing kennis te laten maken zijn er inloop-repetities. Wie wil, kan zich daar directals lid inschrijven. Chesron zou het liefst een koor van minimaal vijftien zangers willen. Waarom? “Dan kun je een mooie verdeling maken en ook een volheid krijgen, met minder wordt dat lastiger.” Hoe muzikaal moet je zijn om mee te kunnen doen? Chesron opnieuw: “Je moet zingen leuk vinden maar je hoeft geen stersolist te zijn. Ook is het fijn als je toon kunt houden maar als dat (nog) niet lukt, kom je bij mij en gaan we samen oefenen. Veel mensen, vooral ouderen, hebben ooit gehoord: je kunt niet zingen. Die ontmoediging doet sowieso iets met je. Ik zeg altijd: als je kunt praten, kun je ook zingen.” Op dit moment bouwt Chesron aan het repertoire. Daarbij laat hij zich ook graag door de koorleden voeden met suggesties. “Zo werk ik eigenlijk met alle koren die ik dirigeer.

Er zijn bijvoorbeeld hele toffe popnummers, die helemaal geen gospel zijn maar wel een hele mooie boodschap bevatten.” Ingrid laat weten dat het de bedoeling is nog deze maand met het uit een burgerinitiatief onstane koor te starten. Of ze gaan optreden, ligt volgens haar ook aan de groep. “Het is geen doel op zich maar we sluiten het niet bij voorbaat uit.” Volgens Terry moet het nog groeien. “We hopen dat mensen misschien bij het lezen van dit artikel denken: het lijkt mij leuk om ook te gaan zingen. En misschien is dit wel het moment om het te gaan proberen!”

Wie belangstelling heeft om zich aan te sluiten bij gospelkoor Sing en Swing kan mailen naar:gospelkoorsingswing@gmail.com. Of neem contact direct contact op met Ingrid Wijnhorst 06 48866190 of Terry Pratt 06-30539010.Ook is er Facebookpagina van het koor te vinden. Verder liggen er her en der informatieblaadjes met contactgegevens. Sing en Swing heeft op 11 oktober, in de Maand van de Ontmoeting, ’s avonds weer een inloopavond in het Witte Kerkje.