Meerderheid ziet tweede ontsluiting Wilgenrijk met tunnel niet zitten

Nieuws
De huidige ontsluiting van Wilgenrijk.
De huidige ontsluiting van Wilgenrijk. (Foto: CW)

Het Wilgenrijk gaat een tweede ontsluiting krijgen ter hoogte van de rotonde bij de Dr. Jan Schoutenlaan. Met uitzondering van GroenLinks, ChristenUnie en D66 kon een raadsmeerderheid zich vorige week dinsdagavond vinden in het voorstel van het college om te kiezen voor een gelijkvloerse ontsluiting.

Chrit Wilshaus

In december vorig jaar kozen B en W nog voor een voorkeursvariant met een fietstunnel ten noorden van de rotonde maar vanwege de hoge kosten die de aanleg met zich meebrengt, besloot het college daar bij nader inzien toch van af te zien. De ontsluiting wordt betaald door de gemeente en door Wilgenrijk. Omdat GroenLinks, ChristenUnie en D66 niet overtuigd waren van de uiteindelijke ontsluitingsvariant vroegen zij een debat aan. Daarbij stelde Raoul Kleijwegt (GroenLinks) dat verschillende partijen de mond vol hebben over veiligheid in Maassluis “maar tot onze stomme verbazing kiest het college voor een gelijkvloerse overgang.” Volgens Jorrit Keijzer (PvdA) is de gekozen variant echter ook veilig. Om zijn pleidooi voor een tunnel kracht bij te zetten, diende Kleijwegt een motie in die zou worden verworpen.

Niet duurzaam veilig

Jesse de Jong (D66), eveneens voorstander van een tunnel, diende een motie in waarin het college werd opgeroepen op zoek te gaan naar extra subsidies daarvoor. Maar ook die motie kreeg te weinig steun. Klarie Oosterman (ChristenUnie) merkte op dat al bekend was dat een tunnel realiseren duur is maar dat de door het college voorgestelde gelijkvloerse variant niet duurzaam veilig is. Daarom diende zij, samen met VSP Maassluis en Forum voor Maassluis een motie in waarin onder meer om de plaatsing van verkeerslichten werd gevraagd. Behalve de indieners steunde alleen Forum voor Maassluis de motie. Voorafgaand aan het debat pleitte inspreker Aad van Leeuwen, voorzitter Fietsersbond Maassluis, ook voor de aanleg van een fietserstunnel. “Ook al is de tunnel een dure variant, het is de veiligste variant voor alle fietsers en andere kwetsbare doelgroepen.”

Krap bij kas

Maar de voorstanders van een tunnel konden de tegenstanders niet op andere gedachten brengen. Zo stelde Dick Snoeck (VVD) dat zijn partij heeft geluisterd naar bewoners die aangaven tegen de aanleg van een tunnel te zijn. Ook zou realisatie daarvan budgettair nu niet verantwoord is. Henrike Heijboer (CDA) sloot zich daarbij aan en zei dat een tunnel niet verantwoord is omdat Maassluis “krap bij kas is.” Tegenstanders van de aanleg van een tunnel wezen bovendien op de sociale onveiligheid die een fietstunnel met zich mee zou brengen. Volgens Aad Solleveld (Maassluis Belang) is een tunnel dan ook “vragen om sociale problemen.” Heijboer was van mening dat een tunnel hangjongeren aantrekt. Wethouder Sjef Evers (VVD) liet weten dat veiligheid geld mag kosten maar dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Buitendien vragen meer verkeerskwesties volgens hem de (financiële) aandacht. Zoals de reconstructie van het Havenplein. Wel was hij het eens met raadsleden die vonden dat fietsers vanaf de rotonde voor automobilisten goed zichtbaar moeten zijn.

Voorts stemde een raadsmeerderheid in met het beschikbaar stellen van een extra krediet van 3,3 miljoen euro voor de realisatie van de tweede Wilgenrijk-ontsluiting.