Aantal zaken vraagt nog de aandacht

Nieuws
In de MVS-gemeenten staan momenteel negentien personen op de wachtlijst voor een beschermd wonen plek
In de MVS-gemeenten staan momenteel negentien personen op de wachtlijst voor een beschermd wonen plek (Foto: pixabay)

De term mensen met verward gedrag wordt landelijk niet meer gebruikt en is vervangen door de omschrijving mensen met onbegrepen gedrag. Dat schrijven burgemeester Gregor Rensen en wethouder Corine Bronsveld (CDA) in een raadsinformatiebrief (RIB).

Chrit Wilshaus

Die gaat over hoeveel actiepunten van de Uitvoeringsagenda ketenaanpak mensen met verward gedrag totnogtoe zijn uitgevoerd; de titel zal bedacht zijn nog voor de naamsverandering. Uit de RIB blijkt dat nog een aantal zaken de aandacht vraagt. Zoals het verder ontwikkelen van bemoeizorg voor mensen die geen zorg of hulp (willen) aanvaarden. Als iemand een gevaar voor zichzelf, bijvoorbeeld zijn gezondheid, of zijn omgeving is, kan bemoeizorg trouwens tegen iemands zin ingezet worden. Ook in Maassluis komt zorgmijdend gedrag voor. De komende jaren wordt daar volgens burgemeester en wethouder proactiever naar gespeurd en gaan wijkteammedewerkers die hierin gespecialiseerd zijn hun best doen deze mensen te motiveren alsnog hulp te aanvaarden. ‘Dwang is uitgesloten.’ Dat laatste staat wel op gespannen voet met het vrijwilligheidsprincipe.

Beschermd wonen

In de MVS-gemeenten staan momenteel negentien personen op de wachtlijst voor een beschermd wonen plek. De gemiddelde wachttijd zou vijf maanden zijn. In die tijd krijgen deze inwoners ambulante ondersteuning. Dat is hulp op maat met als doel dat iemand zo zelfstandig mogelijk kan leven. Door deze ondersteuning is beschermd wonen vaak niet meer nodig. Bij deze woonvorm, vaak in een instelling, is 24 uur per dag aanwezig.

Crisiskaart

Mensen met onbegrepen gedrag kunnen, zo blijkt uit het schrijven van Rensen en Bronsveld, een crisiskaart (in hun portemonnee) met zich meedragen. Dat is een klein persoonlijk document waarop staat wat er moet gebeuren als iemand in een psychische crisis raakt. Betrokkene kan het dan overhandigen aan hulpverleners of omstanders. Op deze manier weten zij wat er aan de hand is en kan de juiste hulp gegeven worden. De schrijvers van de RIB wijzen erop dat de kaart in Maassluis (nog) niet door alle hulpverleners wordt gebruikt.

Structuur

Overigens blijft voorkomen in plaats van genezen een belangrijk onderdeel van eerdergenoemde agenda. Onder andere door structuur aan te brengen in het leven van mensen met onbegrepen gedrag. Om passende zorg te betalen kunnen mensen gebruikmaken van een persoonsgebonden budget. Goed nieuws is verder dat voor deze zorgvorm geen wachtlijsten zijn, aldus de RIB.

Vroegtijdig signaleren

Dit jaar peilde de gemeente bij verschillende organisaties hoe zij denken over het huidige aanbod van dagbesteding in Maassluis. Een ander actiepunt is de training of het overleg van wat wordt genoemd medewerkers in de wijk. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om jongerenwerkers, medewerkers van Maasdelta, politie, toezichthouders en brandweer. Daarbij wordt ingegaan op het vroegtijdig signaleren van mensen met onbegrepen gedrag. Volgens beide collegeleden is dat belangrijk omdat er dan snel doorverwezen kan worden naar passende hulp. Ook dat netwerkpartners en hulpverleners elkaar weten te vinden heeft zo zijn voordelen, weten Rensen en Bronsveld.

Complexer

Verder melden zij onder andere dat zorgaanbieders aangeven dat het aantal inwoners met lichte verstandelijke beperking die zich eerst nog wel (redelijk) konden redden, afneemt. Dat zou te maken hebben met het feit dat de samenleving complexer is geworden. Daarom worden de mogelijkheden rondom begeleid wonen, een tussenvorm van beschermd wonen, onderzocht.