Bewoners Zuiddijk knappen samen met gemeente hun buurt op

Nieuws
Buurtbewoner en een van de initiatiefnemers van de wijkdeal, Dasja Tiemens, plant samen met wethouder Sjef Evers (VVD) de eerste plantjes bij het monument van Fenacolius.
Buurtbewoner en een van de initiatiefnemers van de wijkdeal, Dasja Tiemens, plant samen met wethouder Sjef Evers (VVD) de eerste plantjes bij het monument van Fenacolius. (Foto: CW)

Op het rioolgemaal staat een groep Zuiddijkbewoners. Ze zijn gekomen om in het kader van een uitgebreide wijkdeal de grote voor het monument van Fenacolius gerealiseerde plantenbak van groen te gaan voorzien.

Chrit Wilshaus

Maar voordat zover is, laat wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA) - die samen met collega-portefeuillehouder Sjef Evers (VVD) eveneens vorige week zaterdagochtend van de partij was - weten dat het zijn ambitie is “dat er uiteindelijk in alle delen van de stad zo’n warm contact ontstaat tussen bewoners en gemeente, waardoor de cohesie kan worden versterkt.” Kuiper doelde daarbij op het opknappen van de buurt door bewoners in samenspraak met de gemeente. Dasja Tiemens, woonachtig op de Zuiddijk is een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe kwam ze op dat idee? “We zagen dat het tweede deel van de Zuiddijk prachtig opgeknapt was met mooie plantenbakken en mooie hardsteen en wij waren daar best wel een beetje jaloers op. Ook dachten we: waarom daar wel en hier niet? Voor ons als bewoners hoort ons deel van de Zuiddijk ook bij het oude centrum. Vooral ook omdat het de intree is van het oude centrum.” 

Hoe aan te pakken

Na contact met wijkcoördinatoren Marc Slingerland en Erik Tijhuis begint het te lopen en sluiten zich van lieverlee steeds meer buurtbewoners aan. Gestart wordt met een buurtschouw. Daarbij wordt gekeken naar wat beter zou kunnen en hoe bewoners daarbij zouden kunnen helpen. “Al die verbeterpunten hebben we in kaart gebracht, geclusterd in een aantal projecten en van daaruit gekeken hoe het aan te pakken.” Volgens Dasja Tiemens is het een hele actieve bewonersgroep en is er ook een aantal bewoners die graag geïnformeerd wil blijven over wat er gebeurt. Daarom wordt via Instagram een nieuwsbrief verspreid (@Zuiddijkmaassluis). “Naast dat we het allemaal leuker willen maken, willen we het ook gezelliger maken. We begonnen met het prikken van zwerfafval. Dat gaan we nu combineren met het onderhouden en bijhouden van de plantjes. Iedere keer sluiten we af met een bakkie koffie en altijd is er wel een bewoner die iets lekkers heeft gebakken.” Wethouder Kuiper, die instemmend heeft staan te luisteren naar het verhaal van Tiemens vult aan: “Het is niet alleen fijn en nuttig voor de wijk maar ook goed voor de onderlinge cohesie.”


Een deel van de enthousiaste Zuiddijkbewoners en medewerkers van de gemeente.  - CW

Muurschildering

Een ander uitvloeisel van het gezamenlijk optrekken van bewoners en gemeente in het kader van de wijkdeal, is het weer zichtbaar maken van de muurschildering van de oude advertentie op het hoekpand Zuiddijk/Fenacoliuslaan. Op een avond, een paar jaar geleden, lopen Dasja Tiemens en haar partner langs de muur en wordt de verborgen advertentie door scheerlicht zichtbaar. “We hebben toen tegen elkaar gezegd: zou het niet fantastisch zijn als we die schildering te zijner tijd in ere zouden herstellen? We hebben toen de bewoners van het pand erbij betrokken of ze daarvoor in zouden zijn en samen met hen de kleurstelling afgestemd. Kunstenaar Rolf de Bakker heeft voor het prachtige resultaat gezorgd.”

Win-winsituatie

“We zijn al een paar jaar geleden in de Taanschuurpolder gestart met Wijk op Maat”, vertelt Kuiper even voordat de plantjes bij Fenacolius geplant zullen gaan worden. Daarna zijn we naar het Hoofd gegaan, vervolgens naar de Oranjebuurt en nu zijn we in Sluispolder-Oost volop aan de slag.” De bedoeling van Wijk op Maat en de wijkdeals is volgens het collegelid om bewoners bij elkaar en bij hun buurt te betrekken. “Dat draagt ook bij aan een socialere samenleving, waarin mensen omkijken naar elkaar en betrokken zijn bij de buitenruimte. We zijn nu een paar jaar verder en hebben in diverse buurten diverse dingen gedaan. Ook was er een heel goed contact met onze wijkcoördinatoren, Marc Slingerland en Erik Tijhuis. Samen hebben ze plannen ontwikkeld.” Zoals het weer zichtbaar maken van voornoemde muurschildering. Bovendien is er volgens Kuiper sprake van een win-winsituatie omdat allerlei zaken samenkomen. Zo werden om plantjes bij het Fenacoliusmonument neer te kunnen zetten tegels weggehaald. Zodoende kan regenwater langer vastgehouden worden. “Maar ook is het goed tegen hittestress. Verder hebben bewoners aandacht gevraagd voor het rioolgemaal, dat verdient ook een opknapbeurt. De komende periode pakken we dat op.” Tot slot nog even terug naar het moment vorige week zaterdagochtend op het rioolgemaal. Het woord is opnieuw aan de wethouder: “Dasja noemde de medewerkers van de gemeente met wie de bewoners samenwerken collega’s; dat vind ik heel mooi.” 

De wijkdeal tussen bewoners van de Zuiddijk en de gemeente houdt naast het realiseren van de grote plantenbak bij het monument van Fenacolius en de herstelde muuradvertentie, ook het ophangen van bloembakken aan lantaarnpalen en het maken van geveltuintjes in. Evenals het te zijner tijd opknappen van het rioolgemaal. De afspraak is dat bewoners het groen gaan onderhouden.